ALV: financiële situatie Bosgroep toegelicht

Publicatiedatum: 13 juni 2016

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 juni is de financiële situatie van de Bosgroep toelicht. Over 2015 is verlies gemaakt. De Bosgroep is in overleg met de provincie Friesland over mogelijke oplossingen. De jaarrekening 2015 is daarom nog niet ter vaststelling aangeboden. Dit gebeurt later dit jaar.

Btw verkeerd opgevoerd

In 2012 is in een aantal projecten verzuimd om btw op te voeren als subsidiabele kosten. Daardoor is bij de oplevering van de projecten een tekort ontstaan. Dit is de belangrijkste oorzaak van het verlies over 2015. Er is een bedrag geleend van de Unie van Bosgroepen om liquiditeitsproblemen te voorkomen.

Financieel herstelplan

Directeur Rino Jans presenteerde een herstelplan om structurele knelpunten aan te pakken en de Bosgroep weer financieel gezond te maken. Essentiële actiepunten, die door de leden werden onderstreept, zijn het verhelderen van de opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie, het verstevigen van de grip op de financiële processen en het delen van de kennis over subsidies en btw. Rino Jans benadrukte dat kwaliteitsborging alleen goed werkt wanneer alle Bosgroepmedewerkers daar als team verantwoordelijkheid voor nemen.

labels:

gerelateerd