ALV Bosgroep NON (20 juni 2018)

Publicatiedatum: 7 juni 2018

Op woensdag 20 juni a.s. vindt de 40e Algemene Ledenvergadering van Bosgroep Noord-Oost Nederland plaats. Locatie: De Bootsman, Coevorderweg 19, 7737 PE Stegeren (Ommen).

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn bij de vergadering? Dan zien we uw aanmelding bij voorkeur per e-mail (noordoostnederland@bosgroepen.nl) of telefonisch (0523-654590) tegemoet.
Na aanmelding ontvangt u de vergaderstukken.

Programma ALV 20 juni 2018

 • 13.00 uur: Ontvangst met koffie/thee
 • 13:20 uur: Opening door voorzitter Raad van Toezicht, dhr. Ch. Bijleveld
 • 13:30 uur: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (onder voorbehoud akkoord)
 • 14.30 uur: Pauze
 • 14:45 uur: Algemene Ledenvergadering >
  A. Opening en vaststelling van de agenda
  B. Ingekomen stukken en mededelingen
  C. Bespreking en vaststelling concept verslag ALV 29 november 2017 (bijlage 1)
  D. Bespreking en vaststelling Jaarrekening/jaarverslag 2017 (bijlage 2) met toelichting accountant dhr. A. Heeger, Baskuul
  E. Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd om concept-jaarrekening 2017 vast te stellen, de directie decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en de Raad van Toezicht decharge te verlenen voor het gevoerde toezicht.
  F. Stand van zaken SNL (Presentatie door Mw. Mirjam Broekmeijer, projectleider SNL van de Unie van Bosgroepen)
  G. Stand van zaken organisatie (mondelinge mededeling directeur)
  H. Oprichting derden geldrekening (besluitvormend, bijlage 3)
  I. Rondvraag
 • 16.30 uur: Sluiting van de vergadering en mogelijkheid voor hapje/drankje

Graag tot ziens op de 20ste juni,

Coöperatie Bosgroep Noord-Oost Nederland U.A.
Bert van der Moolen, directeur

labels: ,

gerelateerd