Algemene LedenVergadering: 6 september 2019

Publicatiedatum: 28 augustus 2019

De Algemene Ledenvergadering van Bosgroep Noord-Oost Nederland is verplaatst van eind mei 2019, naar vrijdag 6 september 2019. Leden hebben inmiddels onderstaande uitnodiging ontvangen.

Geachte leden van de Bosgroep,

Mede namens de voorzitter nodig ik u van harte uit voor de 42e Algemene Ledenvergadering van Bosgroep Noord-Oost Nederland op vrijdag 6 september a.s.
Locatie: Landgoed De Groote Scheere: De Ganzenhoeve, Holthonerweg 9, Holthone. Per abuis stond eerder een verkeerd adres vermeld.
Aansluitend is er een rondleiding over het landgoed (zie actueel weerbericht voor passende kleding).
Vanwege enkele onduidelijkheden over de concept-jaarrekening 2018 is de ALV van afgelopen mei verplaatst naar deze nieuwe datum, 6 september. Zeer recentelijk zijn die onduidelijkheden opgelost. Daardoor ontvangt u deze uitnodiging ook pas nu, waarvoor onze excuses. Tijdens de komende ALV zal hierop een toelichting worden gegeven.

Programma

13:00 – 13:30 uur: Inloop en ontvangst met koffie/thee/krentenwegge
13:30 – 14:45 uur: Jaarvergadering
– Opening door de voorzitter Raad van Toezicht dhr. Ch. C. d’Ancona
– Vaststelling van de agenda
– Ingekomen stukken en mededelingen
– Bespreking en vaststelling concept verslag ALV 29 oktober 2018 (bijlage 1) ter vaststelling
– Goedkeuring concept jaarrekening 2018 (bijlage 2). Hierbij toelichting door o.a. dhr. A. Heeger AA, Baskuul Accountants.
– Decharge aan penningmeester en directeur
– Gelegenheid voor vragen.
– Bevindingen 2019 – toelichting door de directeur dhr. B. van der Moolen
– Voorstellen nieuwe medewerkers
– Rondvraag
14:45 – 15:00 uur: Pauze
15:00 – 15:20 uur: Welkom door dhr. R.C. Nijzink, Rentmeester ASR landgoed Junne & De Groote Scheere
15:20 – 16:45 uur: Excursie landgoed De Groote Scheere met toelichting op bosbeheer en landgoedvisie door dhr. M. Jansen, Regiobeheerder Bosgroep Noord-Oost Nederland
16:30 – 17:00 uur: Afsluiting met borrel en hapjes

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn bij de vergadering? Dan zien we uw aanmelding bij voorkeur per e-mail (noordoostnederland@bosgroepen.nl) of telefonisch (0523-654590) tegemoet.
Na aanmelding ontvangt u de vergaderstukken.

Graag tot ziens op 6 september,

Coöperatie Bosgroep Noord-Oost Nederland U.A.
Bert van der Moolen, directeur

 

labels: ,

gerelateerd