Algemene Ledenvergadering 25 november (online)

Publicatiedatum: 12 november 2021

De eerstvolgende ledenvergadering van Bosgroep Noord-Oost Nederland vindt plaats op donderdag 25 november 2021, vanaf 19.30 uur. Dit zal een online/digitale bijeenkomst zijn.
Alle leden hebben hier in oktober een uitnodiging voor ontvangen.

Tijdens deze ALV zullen in ieder geval de jaarrekening 2020, de begroting voor 2022 en de statutenwijziging de revue passeren.
Wij hopen u de 25e november weer online te ontmoeten!

labels: ,

gerelateerd