Aanvraag Subsidie Kwaliteitsimpuls voor het landschap (Overijssel) mogelijk

Publicatiedatum: 10 juni 2019

Op de website van de provincie Overijssel staat de Subsidie Kwaliteitsimpuls voor het landschap (landschapselementen) open voor aanvraag. 

Voor wie

Grondeigenaren of erfpachters.

Wat

Subsidie voor landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen in Overijssel. Het mag geen overheidsgrond zijn.

Landschapselementen
Elementen die van oudsher in het landschap aanwezig zijn en bijdragen aan de karakteristieke kenmerken van een landschap. Deze staan beschreven in de Catalogus Gebiedskenmerken. Voorbeelden zijn o.a. houtwallen, houtsingels, knotwilgen, meidoornhagen, struwelen, kleine bosjes, sloten en poelen.

Waarvoor

Voor het aanleggen, herstellen en beheer van landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen.

Aanvraagperiode en link

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2019 via de website van de provincie Overijssel: http://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/landschapselementen/.

Meer informatie over SKNL

Iedere provincie heeft eigen subsidievoorwaarden, termijnen en plafonds. Kijk daarom op de website van uw eigen provincie, of neem contact op, voor meer informatie. Zie voor meer informatie over SKNL (Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap), en de mogelijkheden voor ondersteuning door de Bosgroepen bij subsidie-aanvraag en landschapsontwikkeling, onze website: https://bosgroepen.nl/subsidies-en-beleid/sknl/.

labels: , , , ,

gerelateerd