4 december: 43e ALV Bosgroep Noord-Oost Nederland

Publicatiedatum: 19 november 2019

Op woensdag 4 december 2019 is er weer een Algemene Ledenvergadering voor de leden van Bosgroep Noord-Oost Nederland.

Geachte leden van de Bosgroep,

Mede namens de voorzitter nodig ik u van harte uit voor de 43e Algemene Ledenvergadering van Bosgroep Noord-Oost Nederland op 4 december 2019.

Locatie: Landgoed Vilsteren, Landgoedcentrum. Vilsterse Allee 1D, 7734 PB Vilsteren, tel. 0529-460566.
Tijd: Aanvang 13.00 uur, einde ongeveer 17.00 uur.

De bijeenkomst valt in twee onderdelen uiteen. Voor de pauze zal de concept begroting 2020 voorliggen voor een toelichting en besluitvorming. Na de pauze staan 2 presentaties centraal:

  1. Mevrouw Liesbeth Cremers, mede-eigenaar Landgoed Vilsteren, zal ons informeren over de meest actuele stand van zaken van het Klimaatmanifest Landgoederen. Inmiddels hebben ruim 80 landgoed- en boseigenaren hun steun aan het initiatief uitgesproken, zijn er al de nodige gesprekken in Brussel, Den Haag en Zwolle gevoerd met betrokken overheden en zijn gesprekken gaande met mogelijke financiers van een nieuw bossenfonds. Tevens wordt ingegaan op de stikstofproblematiek die overal een enorme impact heeft. Ook de kringlooplandbouw waar een aantal landgoederen samenwerkend in Soil4U mee bezig zijn zal ter sprake komen.
  2. De heer Leen Moraal, entomoloog en oud WUR medewerker, gaat in op de verdroging en sterfte van fijnspar, lariks, en daarnaast op de insectenplagen waar we mee te maken hebben of nog gaan krijgen. Hij heeft vele onderzoeken uitgevoerd en publicaties hierover gepresenteerd.

Uiteraard is er bij beide sprekers voldoende gelegenheid om in gesprek te gaan.

Met vriendelijke groet,

Bert van der Moolen,
directeur Bosgroep Noord-Oost Nederland

labels: ,

gerelateerd