3000 nieuwe bomen als stap naar klimaatrobuuste particuliere landgoederen en bossen

Publicatiedatum: 13 maart 2020

Dit jaar wordt symbolisch de eerste van de 3.000 nieuwe bomen die geplant gaan worden op de Overijsselse landgoederen Rechteren, Junne en Vilsteren, geplant op Landgoed Rechteren. Dit is de eerste stap in het realiseren van het Manifest Klimaatrobuuste particuliere landgoederen en bossen. Dit Manifest is een landelijke actie van verschillende particuliere landgoederen, en is in samenwerking met de Bosgroepen, de Federatie Particulier Grondbezit/Overijssels Particulier Grondbezit en Soil4U opgesteld vanuit een groot gevoel van urgentie over de klimaatsverandering. De geplande startdatum, Boomfeestdag op woensdag 18 maart, kon helaas niet doorgaan in verband met de maatregelen rond COVID-19. Er zal z.s.m. een nieuwe datum worden geprikt en gecommuniceerd.

Extra bomen planten

Op veel landgoederen door het hele land kunnen direct extra bomen geplant worden, er is langs wegen, in houtwallen en overhoeken voldoende ruimte om aan te planten. Daarnaast is er een grote noodzaak om daar waar door de grote droogte gevolgd door insectenplagen van de laatste jaren veel uitval is, door middel van onder- en tussenbeplanting de bossen om te vormen tot soortenrijker bos en daarmee klimaatbestendig te maken. Maar ook het herbebossen van honderden hectares ingestorte bestaande bospercelen is dringend noodzakelijk. Het plantmateriaal zal vooral uit loofhout bestaan en soorten die klimaatrobuust zijn. De Bosgroepen helpen bij de keuze, aanschaf en de aanplant van het plantsoen. Ook de kinderen worden erbij betrokken. Op Landgoed Vilsteren wordt door alle kinderen van de Vilsterse basisschool Het Natuurrijk gestart met de aanplant van een voedselbos en pluktuin. Spelenderwijs leren de kinderen over klimaatsverandering en de natuur in Nederland.

Start actie in Vechtdal

De actie start in het Vechtdal met het planten van 3 x 1.000 bomen op Landgoed Rechteren, Landgoed Junne en Landgoed Vilsteren. Deze eerste stap is mogelijk door een samenwerking met Trees for All, de provincie Overijssel, Plan Boom van Natuur en Milieu Overijssel in samenwerking met de Postcodeloterij, Landschap Overijssel, Overijssels Particulier Grondbezit, en de Bosgroepen als uitvoerder. De ondertekenaars van het Manifest willen deze actie verder uitrollen over heel Overijssel en het hele land. Overal staan particulieren klaar om aan de slag te gaan om vele duizenden bomen te planten. Zij roepen overheden op om met daadkracht te faciliteren in beleid en middelen en roepen fondsen en bedrijven op om middelen beschikbaar te stellen. Er is veel te doen en de tijd dringt!

Boomfeestdag

Door de preventieve maatregelen rond COVID-19 zijn veel boomplantacties op en rond 18 maart, Boomfeestdag, afgelast en/of verplaatst. De initiatiefnemers van het Manifest moedigen iedereen aan om een boom, een struik of een plant te planten, afhankelijk van de beschikbare plek; dit kan ook op een ander, later tijdstip. Meld deze boom dan aan op het nieuwe platform iedereeneenboom.nl en draag zichtbaar je stammetje bij aan het planten van 1,1 miljoen bomen in Overijssel. Op bosgroepen.nl/manifestlandgoederen leest u meer over het Manifest Klimaatrobuuste particuliere landgoederen en bossen.

labels: , , ,

gerelateerd