Wat doen we?

Bosgroep Midden Nederland is een coöperatie van bos- en natuureigenaren. Het werkgebied van de Bosgroep is de provincie Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en de Flevopolder.
De Bosgroep ondersteunt haar leden, dat zijn er ruim 600, bij hun terreinbeheer. Tot de leden behoren bos- en natuurbeheerders, particuliere bos- en landgoedeigenaren, gemeenten en organisaties als Natuurmonumenten en Geldersch Landschap. Een van de krachten van de Bosgroep is de kennis van de terreinen op basis van jarenlange ervaring. Door de kennis van de streek en het regionale overzicht kunnen de Bosgroepmedewerkers werk en ledenprojecten bundelen. Hierdoor worden kosten bespaard en hogere opbrengsten verkregen. Daarbij zijn de medewerkers van de Bosgroep zeer betrokken bij hun werk en zijn ze buitengewoon deskundig in hun vakgebied.
Meer over het vakgebied en wat we doen kunt u vinden door te klikken op onderstaande diensten:

Natuur & Ecologie

Bosbeheer & Hout

Subsidies & Beleid