Terugblik op de ALV van 13 juni

Publicatiedatum: 26 juni 2018

Op 13 juni vond de Algemene Ledenvergadering van Bosgroep Midden Nederland plaats in Bilthoven, met voorafgaand een bezoek aan landgoed Eyckenstein.

Natuurproject Landgoed Eyckenstein

De Bosgroep ondersteunt landgoed Eyckenstein bij de subsidieaanvraag, de planvorming en de uitvoering van de omvorming van een landbouwperceel naar natuurterrein. En bij de omvorming van een stuk bos naar heide ter uitbreiding van een bestaand heideterrein. Voorafgaand aan de ALV bezochten we dit natuurontwikkelingsproject, onder leiding van Leidje Verkerk (Bosgroep) en de beheerder van het familielandgoed de heer Otto baron van Boetzelaer.
Een veelomvattend project op een uniek en gevarieerd landgoed.

Jaarrekening 2017

De ALV verleende décharge aan de directeur en aan de Raad van Toezicht voor het gevoerde financiële beleid, respectievelijk het gevoerde toezicht. Daarmee is de jaarrekening 2017 vastgesteld.

Coöperatiezaken

  • Het ledenbestand is in 2017 netto met 22 leden en 1.661 hectare toegenomen en in 2018 nog eens met netto 13 leden en 44 hectare.
  • Het financiële resultaat over het eerste kwartaal van 2018 was licht negatief. Dit is te verklaren uit incidentele kosten en uren-inzet voor teamontwikkeling.

Subsidie Natuur en landschap

De uitbetaling van de SNL-subsidie heeft nooit eerder zo snel plaatsgevonden, mede door de versterking van het SNL-team. De uitbetaling van provincie Gelderland zal spoedig volgen. Van deze provincie is de beschikking nét binnen.

Stichting Beheer Derdengelden

De Unie van Bosgroepen zal een Stichting Beheer Derdengelden oprichten. Deze stichting zal de SNL-subsidiegelden van de leden doorbetalen, zodat deze bij een eventueel faillissement zijn zekergesteld.

Handhaving en toezicht buitengebied

In Utrecht en Gelderland vindt overleg plaats tussen provincie en terreinbeheerders over handhaving en toezicht in het buitengebied. De Bosgroep is bij dit overleg betrokken, met als inzet een vergoeding voor toezicht die via de SNL rechtstreeks aan de leden wordt betaald, eventueel gecombineerd met een BOA-pool.

Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht gaf tenslotte aan de RvT te willen uitbreiden. Een eerste kandidaat komt in augustus kennis maken en zal in de najaarsvergadering worden voorgedragen. Daarna zal nog een tweede kandidaat worden gezocht die later zal toetreden.

labels: ,

gerelateerd