Terugblik eerste online Bos- en natuurjournaal

Publicatiedatum: 25 mei 2021

Op 12 april was onze eerste Zoom-bijeenkomst over actuele zaken in het bos- en natuurbeheer. Een online flits-update voor leden van de Bosgroep. In kort bestek belichtten we een aantal actuele zaken, zoals veranderingen in de Natuurschoonwet, ontwikkelingen op de houtmarkt en de nieuwe gedragscode bos- en natuurbeheer. Er waren ongeveer 60 deelnemers; we willen hier zeker een vervolg aan geven!

De belangrijkste punten uit de bijeenkomst:

De herziene Natuurschoonwet

De meeste relevante wijzigingen in de Natuurschoonwet per 2021 zijn:

  • Bij samenwerking minimaal 30% bos/natuur, nu: > 50%
  • Doodlopende paden/wegen tellen niet meer mee in padlengte
  • Meer mogelijkheden om toegang te ontzeggen
  • Overgangsrecht voor 10 jaar

SNL

Al uw SNL-gegevens (kaart, oppervlakte per beheertype en de subsidiebedragen) zijn voor iedereen op elk moment te zien op het SNL-Portaal. Als u zich nog niet daarvoor hebt aangemeld kunt u dit doen via het sturen van een e-mail aan: snlportaal@bosgroepen.nl met vermelding van uw e-mailadres, naam en lidnummer van de Bosgroep.

De houtmarkt en de plantsoenmarkt

Het blijft belangrijk om op tijd plantsoen te bestellen, gezien de grote vraag op dit moment. Met name de vraag naar klimaatbestendige soorten, rijkstrooiselsoorten en inheemse soorten van de rassenlijst is groot. Neem contact op met uw regiomanager als u vragen heeft over de aanschaf (keuze van soorten etc.) en het planten van plantsoen.
Wat betreft de houtmarkt is het ook belangrijk om uw hout op tijd aan te bieden. De prijzen blijven nog stijgen, omdat de vraag momenteel hoger is dan het aanbod. Maar laat u vooral niet teveel leiden door prijsstijgingen.

Nieuwe gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer

De nieuwe Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer telt een aantal wijzigingen ten opzichte van de voorganger. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Alleen regulier bosbeheer
  • Ecologisch deskundige
  • Maximaal 0,5 ha kapvlakte
  • Maximaal 2 ha Schermkap

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe gedragscode in werking treedt.

Vervolg Bos- en natuurjournaal

Een nieuw online Bos- en natuurjournaal zit in de planning voor de maand juli. Dan gaan we misschien iets dieper in op één specifiek onderwerp. Leden zullen weer een uitnodiging ontvangen.