Terugblik ALV en tweede editie Bos- en Natuurjournaal (online)

Publicatiedatum: 15 juli 2021

Een blik over mijn schouder op de drempel van de zomervakantie. De eerste helft van het tweede corona-jaar ligt achter ons. Thuiswerken en vergaderen via zoom zijn routine geworden. En, geven we eerlijk toe, dat is soms ook best efficiënt. Maar het is ook erg fijn én effectief dat we, nu er meer ontspanning komt, collega’s weer vaker ontmoeten, buiten of op kantoor.

De online ledenbijeenkomsten werken prima; het is te merken dat ook de leden inmiddels gewend zijn om te ‘zoomen’. In juni hielden we de tweede online ALV, met ongeveer 35 leden, die na de formele vergadering met grote interesse luisterden naar de presentatie van Harm Smeenge over het belang van gezonde bosbodems, en een verhaal van Gerard Koopmans over de toepassing van steenmeel in de praktijk.

Het tweede bos- en natuurjournaal in juli werd ook goed bezocht. Ruim 30 leden leerden over goede keuze in boomsoorten en herkomsten van Paul Copini van het Centrum voor Genetische Bronnen van de WUR, en over bosverjonging in de praktijk van regiomanager Pieter Westerhof.

We constateerden aan het eind van het webinar dat zo’n inhoudelijke update via zoom een heel efficiënte werkwijze is, goed om voort te zetten. Maar dat we ook erg graag weer buiten en in levende lijve over natuur, bos en beheer willen discussiëren. Dat zijn we van plan: doorgaan met ledenbijeenkomsten zowel online als buiten. De eerste staat gepland op 9 september (Wehlse bos). Dus ik hoop u daar te ontmoeten!

Ik wens u een goede zomer,

Gijs Kuneman
Directeur-bestuurder

labels: ,

gerelateerd