Tarieven

Uurtarieven per 1 januari 2021

Werkzaamheden in opdracht van leden:

  • Beheerassistent: € 73,00
  • Regiobeheerder / projectmedewerker / GIS-medewerker: € 90,00
  • Expertmedewerker/ projectleider: € 105,00
  • Directeur / programmaleider/senior expert: € 117,00
  • Administratie: € 51,00

Werkzaamheden voor niet-leden en derden (o.a. gesubsidieerde projecten):

  • Beheerassistent: € 83,00
  • Regiobeheerder / projectmedewerker / GIS-medewerker: € 100,00
  • Expertmedewerker / projectleider: € 115,00
  • Directeur / programmaleider / senior expert : € 127,00
  • Administratie: € 56,00

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Toelichting

Bovenstaande tarieven gelden uitsluitend voor werk dat wordt uitgevoerd door personeel van
Bosgroep Midden Nederland en voor opdrachten aangenomen na 1 januari 2021.

Bij werkzaamheden die (gedeeltelijk) worden uitbesteed aan onderaannemers gelden de
bovenstaande tarieven alleen voor directievoering en toezicht door de Bosgroep.

Administratieve werkzaamheden worden uitsluitend in rekening gebracht wanneer deze in de
offerte zijn opgevoerd. Het gaat hierbij om afgebakende werkzaamheden zoals opmaak,
reproductie en verspreiding van beheerplannen.

Voor alle werkzaamheden wordt een opdrachtbevestiging of een offerte gemaakt, waarin duidelijk
zal worden welke tarieven voor welke werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht. De
werkzaamheden kunnen worden gestart na ondertekening door de opdrachtgever.

Contributie (per 1-1-2021)

De contributie wordt berekend op basis van de oppervlakte bos en natuur:
▪ De contributie bedraagt 1,67 euro per hectare, met een minimum van 139,31 euro en een
maximum van 567,97 euro (bedragen gelden per 1-1-2021).
Zie voor meer informatie over de contributie de pagina ‘Lidmaatschap’.

Producten: Openstellingsbord

Via de Bosgroep kunt u een exclusief openstellingsbord bestellen in emaille. Het ontwerp van dit bord is uniek en de borden zijn van de beste kwaliteit geëmailleerd staal. Meer informatie en bestellen, zie onze pagina Evenementen en Producten.