Tarieven

Uurtarieven per 1 januari 2019

De leden van de Bosgroep kunnen gebruik maken van alle diensten van de Bosgroep tegen het ledentarief.

Werkzaamheden in opdracht van leden*:
• Beheerassistent: € 70,00
• Regiobeheerder / projectmedewerker: € 86,00
• Projectleider / expertmedewerker: € 97,00
• Programmaleider: € 124,00
• Administratieve werkzaamheden: € 50,00

Werkzaamheden voor niet-leden en derden (o.a. gesubsidieerde projecten):
• Beheerassistent: € 80,00
• Regiobeheerder / projectmedewerker: € 96,00
• Projectleider / expertmedewerker: € 107,00
• Programmaleider: € 134,00
• Administratieve werkzaamheden: € 50,00

• Gebruik GPS-apparatuur/handheld: € 55,00 per dag

*Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Contributie

Leden betalen jaarlijks een contributiebedrag. De contributie bedraagt € 1,64 per hectare bos en natuur (tarief per 1 januari 2019), met een minimum van € 136,58 en een maximum van € 556,83.
Zie voor meer informatie over de contributie de pagina ‘Lidmaatschap’.