Tarieven

De Bosgroepen hanteren verschillende tarieven voor de inzet van bijvoorbeeld beheerassistenten, regiobeheerders, projectleiders, senior experts en GIS-medewerkers.
Voor alle werkzaamheden wordt een opdrachtbevestiging of een offerte gemaakt, waarin duidelijk
zal worden welke tarieven voor welke werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht. De
werkzaamheden kunnen worden gestart na ondertekening door de opdrachtgever.
U kunt de tarieven opvragen bij de Bosgroep.

Contributie (per 1-1-2023)

De contributie wordt berekend op basis van de oppervlakte bos en natuur:
▪ De contributie bedraagt 1,75 euro per hectare, met een minimum van 145 euro en een
maximum van 595 euro (bedragen gelden per 1-1-2023).
Zie voor meer informatie over de contributie de pagina ‘Lidmaatschap’.

Producten: Openstellingsbord

Leden kunnen via de Bosgroep een exclusief openstellingsbord bestellen in verschillende uitvoeringen en maten. Meer informatie en bestellen: bosgroepen.nl/openstellingsborden.