Items met het label subsidie

9 december 2020Rijkssubsidieregeling Versneld Natuurherstel voor Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuur

Op 30 november jl. heeft het Ministerie van LNV de subsidieregeling Versneld Natuurherstel gepubliceerd. Met deze regeling wordt uitvoering gegeven... (...)

8 juli 2020‘Bosgroepen SNL-portaal’ geeft leden snel en makkelijk inzicht in SNL-gegevens

Een groot deel van onze leden regelt de Subsidie Natuur- en landschapsbeheer (SNL) via de Bosgroepen. Omdat we hen graag snel en makkelijk een goed... (...)

5 maart 2019SNL-controlemailing

In februari/maart vindt de jaarlijkse controle plaats van de bij ons bekende SNL-gegevens van leden. Ontvangt u SNL-beheersubsidie? Dan heeft u... (...)

8 december 2014Subsidie in Gelderland voor aanleg en herstel van landschapselementen

Breng uw project bij ons in De provincie Gelderland heeft een subsidieregeling voor aanleg en herstel van landschapselementen. De subsidie voor... (...)

17 november 2014Gelderland sluit overeenkomst met Bosgroep over uitvoering natuurmaatregelen

Het meerjarige SKNL-subsidieprogramma dat de Bosgroep heeft ingediend is door de provincie goedgekeurd. Het programma vindt plaats in het kader van... (...)