Items met het label onderzoek

1 november 2021EenVandaag-uitzending over weerbaarder maken van bossen

Op 30 oktober was onze beheerder Dennis Lindenbergh samen met onderzoeker Bas Lerink (WUR) en Wilke Schoemaker (Stichting Twickel) te zien op... (...)

26 maart 2021Landschapsecologische systeemanalyse voor natuurgebied Het Gulbroek

Naast bos- en natuurbeheer doen de Bosgroepen ook veel aan onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan het in beeld brengen van het hydrologisch systeem van een... (...)

23 november 2020Onderzoek naar verdamping bij boslocaties voor provincie Gelderland

Afgelopen maand heeft de Bosgroep een rapport opgeleverd aan opdrachtgever provincie Gelderland over 'modelverdamping in relatie tot... (...)

15 oktober 2020Harm Smeenge gepromoveerd op proefschrift Historische landschapsecologie van Noordoost-Twente

Op 15 oktober is onze collega, dr. ir. Harm Smeenge, in Groningen gepromoveerd! Hij verdedigde met succes zijn proefschrift 'Historische... (...)

8 november 2018Stage-onderzoek essen(taksterfte) afgerond

In de nieuwsbrief van september 2018 besteedden we aandacht aan het essenonderzoek van Wageningen University & Research en onze stagiair Myron... (...)

23 augustus 2018Nog minimaal 50 gezonde essen nodig voor onderzoek

De es wordt overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door essentaksterfte. Vorig jaar vroeg het Centrum voor Genetische Bronnen... (...)

19 april 2018Onderzoek Wisselse Veen (Epe) van start!

In maart is de Bosgroep begonnen met een landschapsecologische systeemanalyse (LESA) voor het Wisselse Veen, in opdracht van provincie Gelderland. De... (...)