Items met het label Klimaattafel

12 juli 2018Hoofdlijnen Klimaatakkoord bekend gemaakt

Deze week zijn de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord bekend gemaakt. Vanuit verschillende invalshoeken, belangen en overtuigingen hebben deelnemers... (...)

3 juli 2018Klimaatproject Revitalisering laagproductief bos

Uitvoeringspartners Bos- en Klimaatpilots In het regeerakkoord is als doelstelling opgenomen om in 2030 anderhalf miljoen ton CO2 per jaar extra... (...)