Items met het label heide

10 juni 2015Cultuur en ecologie gecombineerd in Ede

In de gemeente Ede zijn herstelmaatregelen gepland voor het vergroten van de zichtbaarheid van de cultuurhistorisch waardevolle ‘celtic fields’... (...)

5 augustus 2014Ecologische monitoring op het Beekhuizerzand

Ook in 2014 voert de Bosgroep SNL-monitoring uit in de terreinen van haar leden. Het gaat onder andere om de bossen van Middachten, de bossen, heiden... (...)

21 september 2013Begrazing Ermelosche heide

De Bosgroep heeft voor de gemeente Ermelo een beheerovereenkomst opgesteld tussen de gemeente en de stichting die de schaapskudde op de Ermelosche... (...)