Items met het label Actieplan Bos en Hout

18 januari 2022Wintermaanden: zaag- en snoeiwerk voor dunning en veiligheid

In de winter, buiten het broedseizoen, vinden er veel zaagwerkzaamheden plaats in het bos. Meestal gaat het om dunning, om de variatie en... (...)

3 juli 2018Klimaatproject Revitalisering laagproductief bos

Uitvoeringspartners Bos- en Klimaatpilots In het regeerakkoord is als doelstelling opgenomen om in 2030 anderhalf miljoen ton CO2 per jaar extra... (...)