Taakverschuivingen in regiobeheer van de Bosgroep

Publicatiedatum: 17 september 2020

Gelderland en Flevopolder

Het regiobeheer in Gelderland en de Flevopolder heeft de laatste maanden soms wat stroef gelopen. Dat had te maken gehad met een aantal mensen die een tijdje uit de running waren. Inmiddels is het team, na enige interne verschuivingen, weer beter op orde. Pieter Westerhof is als regiomanager nog steeds eerste aanspreekpunt voor de leden. Hij is de komende tijd ook aanspreekpunt voor de beheerwerkzaamheden in Oost Gelderland.

Jim Crets heeft aangegeven zich vooral te willen richten op werkzaamheden waar zijn hart ligt zoals blessen en VTA boomcontroles. Dat gaat hij doen in de gehele regio. Beheerder Dennis Lindenbergh houdt de Zuid-Veluwe, Betuwe en Rijk van Nijmegen onder zijn hoede en zal een deel van de contacten in Oost Gelderland overnemen. Brian van Beek heeft zijn werkzaamheden als beheerder van de Noord Veluwe en Flevopolder weer opgepakt en u zult hem de komende tijd vast gaan zien of spreken.

Utrecht en Noord- en Zuid Holland

Ook in het team voor Utrecht en Noord- en Zuid Holland zijn verschuivingen. Wouter Delforterie is nog steeds de regiomanager voor het hele gebied. Beheerder Kees Konings neemt per oktober afscheid van de Bosgroep. Ondertussen is Menno van der Hoeven aangetreden als nieuwe beheerder. Judith Tilborghs komt in november weer terug van zwangerschapsverlof.

labels: ,

gerelateerd