Subsidieregeling Natuurcompensatiebank

Publicatiedatum: 12 juli 2022

Grondeigenaren kunnen vanaf het najaar van 2022 via een speciale subsidieregeling van RVO een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren om te zien of hun terrein geschikt is als compensatienatuur voor een landelijke Natuurcompensatiebank (NCB). De Rijksoverheid en de waterschappen kunnen de compensatie van stikstofuitstotende projecten regelen via de NCB. Alleen Rijksprojecten van groot openbaar belang mogen via de NCB hun stikstofuitstoot compenseren. 

Subsidieregeling

Via de Natuurcompensatiebank subsidieregeling (NCBSR) kunnen terreinbeheerders de kwaliteit van stikstofgevoelige natuur verbeteren. Of ze breiden deze natuur uit. De natuur moet niet al nodig zijn voor andere doelen. De ontwikkelde natuur neemt RVO op in de NCB. De natuur is dan tijdelijk beschermd. De Rijksoverheid en waterschappen kunnen de natuur in de NCB later als compensatie inzetten, zodat belangrijke projecten door kunnen gaan.
Het gaat om natuur in of dichtbij Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Voor natuur buiten Natura 2000-gebied of NNN geldt dat de haalbaarheidsstudie moet aantonen dat de locatie bijdraagt aan het versterken van het Natura 2000-netwerk. Binnen de haalbaarheidsstudie worden alle kosten voor onderzoek voor 100% vergoed.
Na de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek bepaalt de grondeigenaar zelf of deze doorgaat met het (laten) uitvoeren van maatregelen. Ook voor de uitvoer hiervan volgt een subsidieregeling. Tenslotte zal ook voor het beheer een subsidieregeling komen. Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten over de Natuurcompensatiebank.

Meer informatie

Heeft u al vragen over de NCB of de NCBSR? Of wilt u advies of het zinvol is om een NCBSR-subsidie aan te vragen? Neem dan contact op met RVO via natuurcompensatiebank@rvo.nl. Hiernaast kunnen de ecologen van de Bosgroep ook een quickscan doen om te zien of het indienen van een aanvraag voor het haalbaarheidsonderzoek kansrijk is.