Subsidie in Gelderland voor aanleg en herstel van landschapselementen

Publicatiedatum: 8 december 2014

Breng uw project bij ons in

De provincie Gelderland heeft een subsidieregeling voor aanleg en herstel van landschapselementen. De subsidie voor landschap en landgoederen (sterk lijkend op de regeling Vitaal Gelderland) wordt verstrekt aan gemeenten en bos- en landgoedeigenaren. Wij willen onze leden hierbij uitnodigen om potentiƫle projecten aan ons kenbaar te maken voor deze subsidieregeling. De Bosgroep is bekend met de voorwaarden en criteria van de regeling en heeft korte lijnen met de provincie.

Er wordt in hoofdzaak subsidie verstrekt voor de aanleg van nieuwe landschapselementen en voor het herstel van bestaande landschapselementen. Achterstallig onderhoud wordt gesubsidieerd als de activiteit bijdraagt aan een provinciale doelstelling of een provinciaal belang. Daarnaast wordt subsidie gegeven voor activiteiten die tot doel hebben de beleving van en de betrokkenheid bij het landschap te vergroten.

Overzicht van de subsidiabele activiteiten:

  1. Aanleg van nieuwe en herstel van bestaande landschapselementen en cultuurhistorische elementen.
  2. Aanleg van poelen (minimale omvang 3 are).
  3. Wegwerken van achterstallig onderhoud aan elementen zoals poelen, hagen, heggen, kleine historische wateren, lanen ouder dan 60 jaar gelegen op landgoederen.
  4. Aanleg van eenvoudige openbaar toegankelijke onverharde paden.
  5. Aanleg van kleinschalige recreatieve voorzieningen en aanleg van eenvoudige houten loopbruggen in openbaar toegankelijke routes wanneer de oorspronkelijke brug is verdwenen.
  6. Educatieve voorlichting gericht op onderwijs, burgerparticipatie en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap.

De subsidie aan bos- en landgoedeigenaren bedraagt max. 75% van de subsidiabele kosten.

We horen het graag van u of u projecten heeft die in aanmerking komen voor deze regeling. Wij nemen dan met u het project door en houden het tegen het licht van de voorwaarden van de regeling.

Voor aanmelding en informatie: neem contact op met uw regiobeheerder of met Pieter Westerhof.

labels: , ,

gerelateerd