Stage-onderzoek essen(taksterfte) afgerond

Publicatiedatum: 8 november 2018

In de nieuwsbrief van september 2018 besteedden we aandacht aan het essenonderzoek van Wageningen University & Research en onze stagiair Myron Eleveld die essenopstanden voor Bosgroep Midden Nederland in kaart ging brengen. Ook heeft hij, naar aanleiding van de recente droogte, fijnsparopstanden onderzocht. Myron heeft begin november zijn stage bij de Bosgroep afgerond en de resultaten van zijn onderzoek gepresenteerd aan de werkorganisatie.

27 essenopstanden onderzocht

In de Achterhoek en in de Flevopolder heeft hij in totaal 27 essenopstanden van een groot aantal boseigenaren bezocht. Het betrof grotendeels ongemengde essenopstanden; Myron’s opdracht was om te zoeken naar vitale exemplaren. In totaal heeft hij 26 gezonde en vitale essen gevonden in, helaas, verder aangetaste opstanden. Deze waarnemingen zijn geregistreerd via de speciale website van Nature Todayen zullen op korte termijn ook aan de verschillende eigenaren worden teruggekoppeld, voorzien van een vrijblijvend beheeradvies.
Dit advies zal voor iedere eigenaar anders zijn, afhankelijk van de doelstellingen en persoonlijke wensen van de eigenaar. Aangezien het maatwerk blijft, is een eenduidig advies hier niet te geven.

U kunt nog steeds waarnemingen van gezonde en ongezonde essen doorgeven via de website van Nature Today

Fijnsparopstanden in de Achterhoek

Ook voor fijnsparopstanden in de Achterhoek heeft Myron een soortgelijke exercitie uitgevoerd. Naar aanleiding van meldingen over massale sterfte van de fijnspar, als gevolg van verdroging en aantasting door de letterzetter, zijn in de Achterhoek 68 fijnsparopstanden bezocht. Deze zijn beoordeeld op vitaliteit.
Een eenduidig beeld kon niet worden gegeven. In 45% van de opstanden is in beperkte mate verdroging aangetroffen, maar was er vooralsnog geen reden om over te gaan tot actie. In 20% van de opstanden was geen enkel schadebeeld te ontdekken, en in 35% van de opstanden is de schade dermate groot dat we een grootschalige ingreep wenselijk vinden.
Alle voorgestelde maatregelen zijn door Myron beschreven. De leden van wie fijnsparbossen zijn onderzocht, zullen hierover op korte termijn op de hoogte worden gebracht.

Meer informatie of vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over uw eigen essenopstanden? Neem dan contact op met uw regiobeheerder.

labels: , , , , , ,

gerelateerd