Recreatiezoneringsplan Veluwe klaar

Publicatiedatum: 9 november 2021

Met de constructieve input van bewoners en ondernemers op de Veluwe heeft provincie Gelderland een recreatiezoneringsplan gemaakt dat moet zorgen voor een goede balans tussen natuur en recreatie. Daarmee wordt kwetsbare Veluwse natuur ontzien en blijft goede recreatie mogelijk. De provincie, terreinbeheerders en gemeenten werken hierin nauw samen. Het plan is nu klaar, en op 23 november organiseert de provincie een digitale informatieavond over het Recreatiezoneringsplan.

Bijdrage Bosgroepen en leden

In het najaar van 2020 heeft de Bosgroep de leden met terrein op Veluws Natura 2000-gebied, namens de provincie, benaderd over de recreatiezonering op de Veluwe. De provincie had ons gevraagd om de zoneringskaart te helpen inkleuren en de concept-zonering aan de leden voor te leggen. Dit is gebeurd en eventuele reacties zijn verwerkt en doorgegeven. Nu is het recreatiezoneringsplan klaar en te vinden op de website van de provincie Gelderland: Recreatiezonering op de Veluwe – Sprekend Gelderland.

Controle via GIS viewer

Op de website is ook een GIS viewer te vinden waarmee tot op detailniveau ingezoomd kan worden. Op deze manier is te controleren of de typering (zone A t/m D) de juiste is, en conform afspraak. Een kleine tip die we u willen meegeven: kijk niet alleen naar uw eigen eigendom, maar ook naar hoe de omliggende percelen zijn ingekleurd. Als een buurman zijn of haar bos minder recreatief aantrekkelijk maakt, kan dit voor u consequenties hebben. En andersom kan dit natuurlijk ook het geval zijn.

Digitale informatieavond op 23 november

Op 23 november van 19.30 tot uiterlijk 21.00 organiseert de provincie een digitale informatieavond over dit onderwerp. U hoeft zich hiervoor niet van tevoren aan te melden.

 

labels: , , , ,

gerelateerd