Raad van Toezicht

De raad van toezicht van Bosgroep Midden Nederland bestaat uit de volgende personen:

Dhr. Hans van der Hoeve – voorzitter
Dhr. Arne Heineman – lid
Mevr. Fleur de Beaufort – lid
Dhr. Joost van Oostrum – lid