Zicht op planten- en diersoorten in uw gebied

Publicatiedatum: 9 juli 2020

Ieder jaar voeren de Bosgroepen een SNL-monitoring uit op verschillende terreinen van leden die via de Bosgroepen SNL-beheersubsidie ontvangen. Het monitoren of karteren is een verplichting vanuit de subsidieregeling, uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door de provincies. Met de SNL-monitoring brengen we de natuurwaarden in de verschillende terreinen in kaart. Ieder terrein wordt in ieder geval eens per 6 of eens per 12 jaar (afhankelijk van het beheertype) gemonitord. We kijken dan naar flora, vegetatie, (bos)structuur, broedvogels en insecten.

Monitoringsgegevens beschikbaar voor leden

Vanaf dit jaar maakt Bosgroep Midden Nederland het voor haar leden mogelijk om de SNL monitoringsgegevens te ontvangen. Na afloop van de monitoring, in de eerste helft van het daarop volgende jaar, ontvangen leden nu kosteloos een beknopt overzicht met de waargenomen soorten binnen hun terrein. De leden waar in 2019 monitoring is uitgevoerd kunnen ieder moment de oplevering verwachten.

Wat kunt u met de resultaten?

De resultaten van de monitoring leveren informatie op over de aanwezige flora en fauna op uw terrein. De gegevens vertellen welke doelsoorten op uw terrein voorkomen. De inventarisaties vinden te weinig en onregelmatig plaats om iets te zeggen over voor- of achteruitgang van de soorten. De resultaten zeggen dan ook weinig over de effectiviteit van het beheer, maar u kunt ze wél gebruiken om het beheer te plannen. Bij toekomstige projecten voor uw terrein kan de Bosgroep gebruik maken van de reeds verzamelde gegevens. De Bosgroep kan u ook, indien u dat wenst en na opdracht, helpen met verdere advisering voor uw terrein.

Uitgebreidere oplevering mogelijk

Uiteraard is het ook mogelijk om uitgebreidere informatie te ontvangen. Hiervoor is wel een vertaalslag nodig, om de gegevens op een toegankelijker wijze te presenteren en uit te splitsen naar het desbetreffende terrein. Wij vragen hiervoor een vergoeding voor de kosten variërend tussen de €150 – €400 excl. 21% BTW,  afhankelijk van de complexiteit van het terrein.

Deze uitgebreidere oplevering bestaat uit een korte toelichting bij de feitelijke gegevens, inclusief verspreidingskaarten van de waargenomen soorten en, indien van toepassing, ook vegetatiekaarten en bosstructuurkaarten. Zo kunt u ook zien waar de bijzondere waarden op uw terrein voorkomen.

Voorbeeldkaartje met soorten (insecten) en locaties 

Wanneer u bijvoorbeeld ook graag een analyse van de gegevens met kwaliteitsoordeel over het gebied, een vergelijking met voorgaande gegevens, of beheeradviezen wenst te ontvangen, is maatwerk nodig. Wij kunnen u dan een passende offerte toesturen.
Voor vragen of aanvullend advies kunt u contact opnemen met de beheerder van de Bosgroep in uw regio.

Binnenkort gegevens via webportal

In de toekomst is het streven dat ook de standaard snl-monitoringsgegevens zonder extra kosten via het webportal beschikbaar worden gesteld aan de leden. Daarnaast blijft ook het opvragen van de uitgebreidere gegevens, tegen de hierboven genoemde vergoeding, mogelijk.

Foto hooibeestje (karteersoort voor een aantal beheertypen): Penelope van Wijhe

labels: , , , , ,

gerelateerd