18 november: Online ALV met presentatie Klimaatslim bosbeheer

Publicatiedatum: 2 november 2020

Graag nodigen we u uit voor de online Algemene Ledenvergadering van Bosgroep Midden Nederland op woensdagmiddag 18 november aanstaande. Door de huidige corona-maatregelen hebben we ervoor gekozen om de ledenvergadering digitaal te laten plaats vinden.

Presentatie Klimaatslim bosbeheer door Wouter Delforterie

Aansluitend op de ALV zal onze regiomanager en expert bosecologie Wouter Delforterie een online presentatie geven over klimaatslim bosbeheer. Met praktische voorbeelden geeft hij inzicht in de uitgangspunten van klimaatmitigatie (bos zodanig inrichten dat het bijdraagt aan het beperken van klimaatverandering door extra CO2 uit de atmosfeer te onttrekken en aanvullende emissie van CO2 te voorkomen) en klimaatadaptatie (verzachten van de effecten van klimaatverandering in bossen en het verminderen van de kwetsbaarheid voor verandering van bosecosystemen). Afgelopen zomer gaf Wouter zijn eerste cursus ‘klimaatslim bosbeheer’, die in het nieuwe jaar een vervolg krijgt. Ook stond hij op het programma van de digitale Beheerdersdag die afgelopen september plaats vond.

Programma woensdag 18 november 2020

  • 14.15 uur: Digitale ontvangst en welkom
  • 14.30 uur: ALV deel 1: De Bosgroep in tijden van corona, jaarrekening 2019, resultaten leden-enquête en coöperatiezaken
  • 15.15 uur: Intermezzo: virtuele ontvangst in het nieuwe kantoor van de Bosgroep (film) en pauze
  • 15.30 uur: ALV deel 2: Blik naar 2021, begroting 2021, tarieven en contributie
  • 16.15 uur: Presentatie Klimaatslim bosbeheer door Wouter Delforterie
  • Vragen en discussie
  • 17.00 uur: Afsluiting

Deelname

Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u de vergaderstukken voor de ALV en de toegangslink en code voor de digitale ledenvergadering (via Zoom). Wanneer u uitleg of hulp nodig heeft bij deze digitale variant, kunt u contact met ons opnemen.

Zien we u (online) op 18 november?

Wilt u bij de ledenvergadering aanwezig zijn? Dan ontvangen wij uw aanmelding graag uiterlijk vrijdag 13 november via e-mail middennederland@bosgroepen.nl. Na aanmelding sturen wij u de stukken voor de ALV toe en de toegangscode en link om in te loggen.

Graag tot ziens op woensdag 18 november!

Al onze leden ontvangen in week 45 een uitnodiging voor de online ALV via mail of post.

labels: , , ,

gerelateerd