Online ALV 2020 goed bezocht en vlot verlopen

Publicatiedatum: 24 november 2020

Tarieven en contributie iets omhoog in 2021
Op 18 november vond de Algemene Ledenvergadering 2020 van Bosgroep Midden Nederland plaats, in online-vorm, via Zoom Webinar. Ruim 35 mensen namen deel. Het was even wennen voor allen, maar uiteindelijk verliep de vergadering technisch en inhoudelijk zoals gehoopt.

Jaarrekening 2019 en begroting 2021

De jaarrekening 2019 en de begroting 2021 zijn door de vergadering goedgekeurd. De begroting 2021 is gebaseerd op iets hogere tarieven en contributie (we volgen de CBS-indexering).
We stonden ook nog even stil bij de resultaten van de online ledenenquête, die dit voorjaar was uitgezet en waar we 94 reacties op hadden.
De bedoeling was dat we de ALV dit jaar in ons nieuwe pand aan de Bennekomseweg in Ede zouden organiseren. Door de corona-maatregelen was dit helaas niet mogelijk. Bent u nieuwsgierig naar onze werkplek?
In dit filmpje geeft directeur Gijs Kuneman een rondleiding door ons nieuwe kantoorpand.

Nieuwe medewerkers bij Bosgroep Midden Nederland

In september is Menno van der Hoeven bij ons gestart als beheerder voor de regio Utrecht en Hollanden. Zijn voorganger, Kees Konings, is inmiddels vertrokken. Menno stelde zich tijdens de online ALV kort voor aan de aanwezige leden. Binnenkort start ook Joanne Titaley in Ede, als medewerker bedrijfsbureau. We wensen beiden veel succes en werkplezier bij de Bosgroep!

Presentatie klimaatslim bosbeheer

De middag eindigde met een presentatie van regiomanager Wouter Delforterie, over klimaatslim bosbeheer.
Voor wie de presentatie van Wouter Delforterie (nog eens terug) wil zien: op de website van de Beheerdersdag vindt u de videoregistraties van alle presentaties die tijdens de online Beheerdersdag zijn gegeven. Daarbij zit ook de presentatie van Wouter, die erg lijkt op de presentatie die hij tijdens de online ALV gaf. Er is ook een presentatie speciaal over klimaatbestendige boomsoorten (en o.a. rijkstrooiselsoorten) van Paul Copini (WUR) en Jasprina Cremers (Probos). Hier vindt u de verschillende bijbehorende powerpointpresentaties in pdf vorm.
In het Vakblad Natuur, Bos Landschap van september 2020 vindt u een uitgebreid artikel over klimaatslim bosbeheer en klimaatbestendige boomsoorten door Wouter Delforterie, Paul Copini en Jasprina Cremers.
De VBNE heeft inmiddels een mooi gevulde ‘gereedschapskist’ voor klimaatslim bos- en natuurbeheer.

Wij hopen iedereen volgend jaar weer, gezond en wel, op een mooie buitenlocatie te mogen verwelkomen!

 

labels: , , ,

gerelateerd