Onderzoek naar verdamping bij boslocaties voor provincie Gelderland

Publicatiedatum: 23 november 2020

Afgelopen maand heeft de Bosgroep een rapport opgeleverd aan opdrachtgever provincie Gelderland over ‘modelverdamping in relatie tot standplaatscondities en bosopstand’ in de Veluwe. De aanleiding (ook na een periode van droogte bleek er nog sprake te zijn van verdamping) en de resultaten (oude boslocaties blijken meer water vast te kunnen houden) waren verrassend. 

Kaart: Verdamping op de Noord-Veluwe op 7 augustus 2018 in mm/dag (Databron: eLEAF, Wageningen).

Aanleiding

Een kaart met gemodelleerde verdamping (zie onder) liet zien dat na een periode met zeer weinig neerslag nog steeds sprake van verdamping. Dat is opvallend, omdat de Veluwe veelal niet door grondwater wordt beïnvloed. In opdracht van provincie Gelderland toetsen wij verschillende hypotheses met behulp van een uitgebreide GIS-studie en veldonderzoek.

De hypotheses

  1. Bossen op oude bosgroeiplaatsen (<1850) hebben een hogere verdamping dan bossen op jongere bosgroeiplaatsen (>1850).
  2. Verschillen in bodemtype zorgen voor een ander vochthoudend vermogen.
  3. De aanwezigheid van ondiepe (<3 m-mv) slecht doorlatende lagen beïnvloedt de modelverdamping.
  4. Verschil in boomsoortensamenstelling, complexiteit van de bosstructuur en ouderdom van de bomen beïnvloedt de modelverdamping.
  5. Tot slot kan een uitkomst zijn dat de verdampingsbeelden onnauwkeurig zijn waardoor de verdamping van 5 mm/dag bijvoorbeeld te hoog is ingeschat en/of de verschillen tussen de bossen anders zijn dan de verdampingsbeelden laten zien.

De resultaten

Wat het meest opviel, is dat de veldcapaciteit van de bodem op oude boslocaties significant hoger is dan op jonge boslocaties. De veldcapaciteit is een maat voor het vochtvasthoudend vermogen.

  • Waarom kunnen oude boslocaties meer water vasthouden?

Dat weten we (nog) niet. In ons onderzoek konden we geen relatie vinden met het leemgehalte, organisch-stofgehalte of korrelgrootte van de bodem of de dikte van de A- en B-horizont. Wie weet of toekomstige onderzoeken hier meer licht op kunnen laten schijnen.
De overige resultaten zijn terug te lezen in de rapportage. U kunt het volledige rapport hier downloaden.

Figuur: Veldcapaciteit (maat voor vochtvasthoudend vermogen) van oude versus jonge boslocaties (<1850 versus >1850). De A-horizontvan oude boslocaties heeft een significant hogere veldcapaciteit (30 versus 22 mm).

 

De bodemchemische analyses binnen dit onderzoek zijn gedaan door Wageningen University & Research.
Foto boven: Bodemonderzoek bij een van de onderzoekslocaties.

 

labels: , , ,

gerelateerd