Natura 2000 herstelprogramma’s en uitfaseren van houtoogst in Gelderse habitatbossen

Publicatiedatum: 25 mei 2022

Zoals eerder gemeld, heeft de provincie Gelderland de intentie om houtoogst uit te faseren op oude bosgroeiplaatsen en in Habitatbossen op de Veluwe. Het gaat ruim 13.000 ha bos op de Veluwe. De provincie is in gesprek met individuele boseigenaren. De nieuwe beheerrandvoorwaarden hangen samen met het bredere Veluwe-herstelprogramma voor bos, heide, stuifzanden, vennen en beken. Over die herstelprogramma’s organiseert de provincie in juni drie inloopavonden.

Ook in andere Gelderse Natura2000 gebieden gaan deze regels gelden; zo staat in het Natura 2000-beheerplan Bekendelle ook omschreven dat in kwalificerend habitatbos niet meer mag worden geoogst. Het is onduidelijk of de beleidsontwikkelingen in Gelderland een precedent zijn voor aangepaste  beheerrandvoorwaarden in Natura 2000 gebieden in andere provincies.

Uitfasering houtoogst

Zoals nu voorgesteld geldt de beperking aan houtoogst alleen voor de aangewezen Habitatbossen en “historische boscomplexen”. Het geldt dus niet voor de rest van het Natura 2000 areaal. Op de Veluwe zijn de belangrijkste Habitatbossen zijn Beuken-eikenbossen met Hulst (H9120) en Oude eikenbossen (H9190). Andere typen zijn Vochtige alluviale bossen (H91E0) en Eiken-haagbeukenbossen (H9160) ‘Oude boscomplexen’ zijn bossen die al in 1832 zijn vastgelegd als bos bij de kadastrale inventarisatie.

Waar liggen de betreffende bossen?

Eigenaren van meer dan 10 ha habitatbos hebben inmiddels een brief gekregen van de provincie waarin deze maatregelen worden aangekondigd, met toelichtende bijlagen:

De provincie heeft geen kaartmateriaal aangeleverd, maar via deze link is te zien waar de bossen liggen.
Let op: Om de informatie te zien, dient u in de ‘Lijst met lagen’ het bovenste hokje (habitattypen, provincie Gelderland (zichtbaar na inzoomen)) nog aan te vinken. De legenda (welke kleur = welk habitattype) verschijnt via het pijltje links van het hokje. Het kan even duren voordat de kaart laadt.

Herstelprogramma’s en beheerrandvoorwaarden

Er lopen op de Veluwe meerdere processen tegelijk, wat het lastig maakt om zicht op te houden. Er is een recreatiezoneringsplan gemaakt en er zijn Natura 2000 herstelprogrammma’s uitgewerkt voor bossen, heide en stuifzanden, beken en vennen, en plannen voor recreatiezonering. Daarin zijn maatregelen voorgesteld voor een deel van de Veluwe. Daarnaast schrijft de provincie nu aan beheerrandvoorwaarden voor het gehele Natura 2000 gebied. Voor beide trajecten zijn consultaties geweest. Over de bredere herstelprogramma’s komen dus nog drie inloopavonden in juni, voor bewoners en belangstellenden (inloop 19.00 uur, aanvang 19.30):

  • Donderdag 23 juni: Hoog Soeren (hotel Oranjeoord)
  • Dinsdag 28 juni: Wolfheze (Fletcher hotel De Buunderkamp)
  • Donderdag 30 juni: Nunspeet (Fletcher hotel Veldenbos)

Voor opgave: aanmelden vóór 17 juni aanstaande bij natuuropdeveluwe@gelderland.nl.

Hier vindt u een brochure met de bredere toelichting op het natuurherstel op de Veluwe.

Gesprek met de provincie

De provincie nodigt grondeigenaren uit om in gesprek te gaan, op basis van ecologische argumenten. De TBOs en GPG stemmen hun inbreng in de discussie af in het Grondeigenaren Overleg Veluwe (GOV). De Bosgroep ondersteunt een aantal individuele eigenaren bij hun gesprekken met de provincie. Meer informatie hierover is te verkrijgen via uw beheerder of regiomanager.