Lof voor de populier tijdens Bos-tweedaagse

Publicatiedatum: 6 november 2018

Half oktober was het weer tijd voor de jaarlijkse Bos-tweedaagse van Bosgroep Midden Nederland. Een interne tweedaagse opfris- en verdiepingscursus, ook deze keer weer onder de bezielende leiding van Simon Klingen. Het thema was ‘Bossen op rijkere grond’. De Bosgroepers werden vooral enthousiast van de populieropstanden en de mogelijkheden voor deze boomsoort.

Te gast op Landgoed Mariënwaerdt

Op de eerste dag werd een bezoek gebracht aan de Betuwe en waren we te gast op landgoed Mariënwaerdt. Hier hebben we onder andere gekeken naar in de jaren ’80 op voormalig landbouwgrond aangelegde loofbossen. Soorten als zomereik, es en zwarte els kwamen aan bod, maar ook diverse opstanden met populier.

De Bosgroep op pad in de Flevopolder

De Flevopolder in met Staatsbosbeheer

De tweede dag waren we in de Flevopolder te gast bij Staatsbosbeheer. Ook hier zijn diverse jonge opstanden bekeken met onder andere esdoorn en zomereik, maar ook minder voorkomende soorten als fladderiep en zwarte noot.
Ook in de Flevopolder kwam de populier weer ruimschoots aan bod. Een van de populier-opstanden werd hier alleen groepsgewijs verjongd. In de ontstane gaten was daardoor naast aanplant ook ruimte voor natuurlijke ontwikkeling.

De tweedaagse bood weer een hoop nieuwe inzichten en een hoop ideeën om elders in het land te proberen! Wij werden als Bosgroep ook weer opnieuw ‘verliefd’ op de populier als boomsoort, vandaar dat regiobeheerder Pieter Westerhof hieronder nog graag wat voordelen van deze boom met u deelt.

Duurzaam maar ondergewaardeerd

Pieter: “De populier is een ondergewaardeerde boomsoort. De soort staat vaak synoniem voor grootschalige houtkap, niet duurzaam, en een lage opbrengst. Maar de populier verdient het echt om er eens anders naar te kijken.
Bijvoorbeeld wat de term ‘duurzaam’ betreft. Duurzaam betekent onder andere ‘iets dat lang meegaat’. Onder de juiste omstandigheden kan een populier meer dan 100 jaar oud worden; langer dan een gemiddeld mensenleven. Een populier kan wat dat betreft dus zeker duurzaam zijn!”

Snelgroeiende soort

Populier is een snelgroeiende soort en op de juiste groeiplaats kan er na 25 jaar al hout geoogst worden. Het hout van de populier wordt onder andere gebruikt voor het maken van klompen, pallets, karton en triplex, maar ook als fineer is de soort goed te gebruiken. Voor het maken van klompen en fineer heb je hout nodig van goede kwaliteit, dat noestvrij is. Vanwege de snelle groei worden populieren veel gebruikt in snelle omlopen waarbij de volledige opstand in een keer wordt gekapt.

Dat kan ook anders

Populierenopstand (20 – 25 jaar oud)

Pieter: “De afbeelding hiernaast geeft een aardig beeld van hoe zo’n opstand er na 20-25 jaar uitziet. De duidelijk herkenbare rechte lijnen, nauwelijks structuur en geen menging.
Dat kan ook anders. In plaats van de gehele opstand te oogsten, kun je ook een hoogdunning toepassen. Vanwege de ruimere plantafstand bij aanvang kun je na 20-30 jaar vrij eenvoudig machinaal oogsten. Het heeft zelfs de voorkeur om dit eerder te doen, zodat je eerder kunt sturen richting het gewenste eindbeeld. Deze keuze is onder andere afhankelijk van wensen en financiën.

Populieren vroegtijdig vrijzetten

Door de populieren vroegtijdig vrij te zetten, kunnen de bomen die blijven staan nog volop groeien in hoogte en dikte. Bij voldoende ruimte kunnen de bomen zich nog 20-30 jaar blijven ontwikkelen. Pas daarna komt er een omslagpunt. Vanaf dat moment kun je bijvoorbeeld sturen in de structuur door groepsgewijze uitkap. De populieren komen dan door ouderdom meer in verval, maar kunnen nog een lange periode mee. Daarnaast komt er ruimte voor nieuwe bomen; dat kan opnieuw populier zijn, maar ook andere soorten kunnen zich op dergelijke gronden uitstekend ontwikkelen.

Beeld van ‘oud bos’ creëren

Als de doelstelling niet alleen houtoogst is, kan er met populieren dus vrij snel een beeld van een ‘oud bos’ worden gecreëerd.
De populier biedt op relatief jonge leeftijd al zwaar en dik hout en kan ook vrij snel dienst doen als holteboom. Dit komt weer ten goede aan de biodiversiteit en fauna zoals vleermuizen en holenbroeders zoals spechten en uilen.
Naast deze voordelen heeft het blad van populier ook een positief effect op de strooisellaag en wordt er in populier snel grote hoeveelheden CO2 vastgelegd. Een langere omlooptijd voor de populieren of inpassen van populier in het bosbeeld levert dan ook voor zowel strooisel als CO2-vastlegging een positieve bijdrage.”

Meer informatie?

Hoe dit alles er in de praktijk uit kan zien? Daar kan uw regiobeheerder u meer over vertellen!

labels: , ,

gerelateerd