Levendige ALV op landgoed Eyckenstein

Publicatiedatum: 24 november 2022

Een levendige Algemene Ledenvergadering vond plaats op landgoed Eyckenstein in Maartensdijk, op 17 november. Gastheer baron Otto van Boetzelaer verwelkomde de leden. Het thema was nieuw bos, met een bezoek aan het recent aangeplante bos bij het Dassenbosje op het landgoed. De ALV bediscussieerde het concept-strategisch plan van de Bosgroep, accordeerde de ‘Begroting 2023’ met licht verhoogde contributie en tarieven, en keurde de herziening van de statuten goed.

Een belangrijk signaal van de vergadering was, dat de informatievoorziening nog verder verbeterd kan worden. Er gebeurt immers erg veel in de buitenwereld zowel in beleid als rond subsidies, en het is soms lastig voor leden om het overzicht te krijgen. De Bosgroep pakt dit op, met een belangrijke rol voor de website die momenteel wordt vernieuwd.

Tarieven en contributie

Voor 2023 is vanuit de CAO een loonstijging voorzien. Met die stijging en de inflatie in gedachten moet de Bosgroep de uurtarieven en de contributie voor het komende jaar verhogen met respectievelijk 3,6% en 5%. De contributie is in de periode 2021/2022 gelijk gebleven.

Aanplant nieuw bos

Thema van de middag was aanplant van nieuw bos. Erik Roest (regiomanager Utrecht & Hollanden) legde,-gebaseerd op onderzoek van de Bosgroep, uit hoe de afweging te maken waar bos het beste past. Ook gaf hij praktische handreikingen voor de aanplant. Gerard Koopmans vertelde over financieringsmogelijkheden vanuit bedrijven, burgers en overheid, en over de te volgen procedures. Het voorbeeld van de ruim 8 ha nieuw aangeplant bos bij het Dassenbosje maakte het verhaal inzichtelijk. Een rijk gemengd bos op een voormalige maisakker, met niet alleen rijkstrooiselsoorten maar ook fruitbomen.

De eerstvolgende Algemene ledenvergadering van Bosgroep Midden Nederland vindt plaats op 15 juni 2023.