Knusse ledenvergadering op landgoed Boeschoten

Publicatiedatum: 22 november 2021

Midden in het bos, in de Schaapskooi Boeschoten, vond op 18 november onze eerste fysieke ALV plaats sinds de intrede van Covid-19 in ons land. Met ongeveer 30 aanwezigen (met QR code) en voldoende ventilatie, was het een geslaagde en veilige bijeenkomst. Eindelijk weer persoonlijk contact, met een interessante wandeling buiten. Op een prachtige locatie in het hart van de Veluwe.

Algemene Ledenvergadering

De ALV-agendapunten werden unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden. De begroting 2022 werd vastgesteld, met het daaraan gekoppelde voorstel om de contributie op hetzelfde niveau te houden als in 2021 en de tarieven licht te verhogen. Ook gaf Gijs Kuneman uitleg over de stand van zaken van de provinciale subsidieregelingen voor natuurherstel (SPUK) en de regeling van LNV waarvoor de Bosgroep een aanvraag deed. Joost van Oostrum, burgemeester van Berkelland, werd bij acclamatie geĆÆnstalleerd als lid van de Raad van Toezicht.

Na het officiele gedeelte ging iedereen snel naar buiten om landgoed Klein Boeschoten, tussen Voorthuizen en Garderen, nog bij daglicht te bekijken. Gastvrouw Marian van der Waals leidde ons door het zeer gevarieerde bos, langs een aantal ‘kloempen’ van diverse boomsoorten, met noodzakelijke bescherming tegen wildvraat.

Themawandeling Wild en bosbeheer

Op het landgoed bekeken we de effecten van rasters op bosverjonging. Gerrit Jan Spek van Spek Fauna Advies gaf al wandelend uitleg over Wild en bosbeheer; de invloed van wild op bosontwikkeling. Hij ging ook in op een lopend onderzoek naar wilddruk op de Veluwe. De middag werd afgesloten met een drankje en hapje in de schaapskooi. Aangezien het ondertussen al donker was geworden, gingen we groepsgewijs weer retour naar de parkeerplaats.
De eerstvolgende ALV staat gepland op 16 juni 2022.

labels: , ,

gerelateerd