Jaarrekening 2016 op ALV

Publicatiedatum: 28 juni 2017

Bosgroep Midden Nederland heeft in 2016 wat betreft projecten een fantastisch jaar gehad en daarmee ook een geweldig financieel resultaat van maar liefst €93.096 na belasting. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen dat hierdoor stijgt naar €425.661.

Bepalend voor het goede resultaat was dat de voorheen verliesgevende afhandeling van Subsidie Natuur en Landschap (SNL) door een nieuwe financieringsstructuur kostendekkend is geworden. Dit in combinatie met een grote toestroom van nieuwe leden die SNL-subsidie aanvragen via de Bosgroep, als gecertificeerde beheerder.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is toegezegd om de oprichting te verkennen van een stichting derdengelden voor het doorsluizen van subsidies en houtinkomsten naar de leden, zodat deze niet betrokken kunnen worden in een eventueel faillissement van de Bosgroep. In de najaarsvergadering zal het resultaat van de verkenning worden gepresenteerd.