Bestrijding van invasieve soorten in de duinen

Publicatiedatum: 24 juni 2015

De Bosgroep heeft bij Natuurmonumenten en het PWN (drinkwaterbedrijf van Noord-Holland) een adviserende en coördinerende rol bij de bestrijding van invasieve soorten als Amerikaanse vogelkers, Mahonia en Cotoneaster. Deze taak wordt nu uitgebreid.

Het gaat om een project voor de bestrijding van invasieve soorten in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De Bosgroep voert hier al een project uit op ca. 3.000 ha. Dit is nu uitgebreid met nog eens 1.200 ha. Met deze uitbreiding zal de zaaddruk van deze invasieve soorten in het gebied verder afnemen en de vervolgbestrijding een grotere kans hebben op succes. De eerder uitgevoerde aanpak is tot op heden succesvol, maar voor succes op de lange termijn is het van belang dat de aanpak nu wordt voortgezet. Bestrijding van invasieve soorten is een kwestie van lange adem. De uitvoering wordt bekostigd met Europese gelden en start deze zomer.

labels: ,

gerelateerd