Grondverzet de Zumpe van start

Publicatiedatum: 22 februari 2017

In Doetinchem werkt de Bosgroep aan de (her)inrichting van natuurgebied de Zumpe. De kop is eraf: deze winter werd 20.000 kuub grond afgegraven.

De Zumpe bij Doetinchem is een groot inrichtingsproject. De Zumpe bestond uit 23 hectare grasland. Dat moet 40 hectare worden. Het gebied wordt ingericht als hoogwaardig grasland, vooral voor natte vegetaties.

De Bosgroep maakte het inrichtingsplan en begeleidt nu de uitvoering. Betrokken zijn ook Staatsbosbeheer, KNNV, diverse particulieren en Waterschap Rijn en IJssel. De inrichting gebeurt in opdracht van de provincie en de gemeente, waarbij de gemeente als gebiedsregisseur optreedt.

De Zumpe is naar verwachting in het najaar van 2017 klaar.

labels:

gerelateerd