Grenzeloos Bosrijk – Cursusprogramma’s voor particuliere boseigenaren

Publicatiedatum: 18 november 2014

Samen met de bosbouworganisatie Wald und Holz uit buurland Nordrhein Westfalen werkt de Bosgroep Midden Nederland in het kader van het project Grenzeloos Bosrijk aan een cursusprogramma voor particuliere boseigenaren. In dit programma zullen de boseigenaren worden voorzien van de basiskennis voor een duurzame bosbouwkundige bedrijfsvoering. Ook worden de boseigenaren gewezen op de gevolgen van het veranderende klimaat voor hun bossen en mogelijke adaptatiestrategieën.

Medewerkers van de Bosgroep Midden Nederland en Wald und Holz NRW werken dit jaar tijdens workshops in werkgroepen de cursusprogramma’s uit voor thema’s zoals houtmarkt, boomsoortenkeuze en basiskennis over beheer, bosinrichting en natuurbescherming.

Aanleiding voor het project is het grote aandeel particulier bosbezit in het grensgebied van het Münsterland (Nordrhein-Westfalen), de Achterhoek (Gelderland) en Twente (Overijssel). De meeste particuliere bosbezittingen zijn klein en het beheer is nu vaak zeer voorzichtig en weinig planmatig. Overheidssubsidies voor de instandhouding en ontwikkeling van bos worden vanwege onbekendheid vaak niet aangesproken. Daardoor wordt het economische en ecologische potentieel van het bos niet ten volle benut. Bovendien zal het veranderende klimaat de bossen in de toekomst in grotere mate beïnvloeden. Omgekeerd kunnen de bossen door het vastleggen van CO2 door groei en duurzaam houtgebruik de klimaatverandering tegenwerken.
Voor een economisch én ecologisch duurzame bosbouw zullen daarom de verbetering van de vitaliteit en stabiliteit van de bossen, de verbetering van de risicobeheersing en het verhogen van de biodiversiteit van groot belang zijn.
De resultaten van het project Grenzeloos Bosrijk willen de Bosgroep Midden Nederland en Wald und Holz NRW in de komende jaren door middel van cursussen en excursies aan boseigenaren overbrengen. De cursussen zullen vermoedelijk vanaf april 2015 plaatsvinden.
Het project Grenzeloos bosrijk wordt in het kader van het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Bosgroep Midden Nederland en Wald und Holz NRW. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de EUREGIO.

labels: ,

gerelateerd