Eerste aanvraag SPUK Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland

Publicatiedatum: 25 mei 2022

De komende weken dient de Bosgroep de eerste aanvraag in onder de Spuk Gelderland (subsidieregeling Uitvoering specifieke uitkering Programma Natuur). Deze zomer stellen we een tweede aanvraag op. De eerste ronde heeft veel tijd gekost omdat we in dialoog met de provincie veel details in de regeling moesten verhelderen. Dat heeft ook geleid tot tussentijdse aanpassingen in de regeling.

De eerste aanvraag dienen we in namens twee gemeenten en twee particuliere grondeigenaren. Het gaat om bosrevitalisering, venherstel, uitwerken van een OAD-netwerk (oude, aftakelende en dode bomen) en onderzoek. Dit brede palet heeft gediend als testcase: past het zo onder de regeling? Dat lijkt nu helder. De intentie is om komende zomer een groter pakket in de dienen gericht op bosrevitalisering en heideherstel.

In Utrecht dienen we een project in voor één lid, gericht op herstel van alluviaal bos. Zuid-Holland kent een andere aanpak, daar wordt gewerkt met losse voorstellen. Ook in Zuid-Holland zijn we samen met één lid bezig met het opstellen van een voorstel. Dit voorstel is gericht op het verbeteren van met name de waterhuishouding en waterkwaliteit. In deze provincies doen we minder met de Spuk omdat we daar weinig leden met Natura 2000 gebied hebben.