EenVandaag-uitzending over weerbaarder maken van bossen

Publicatiedatum: 1 november 2021

Op 30 oktober was onze beheerder Dennis Lindenbergh samen met onderzoeker Bas Lerink (WUR) en Wilke Schoemaker (Stichting Twickel) te zien op EenVandaag over proeven met klimaatbestendigere boomsoorten op de Veluwe. Onderdeel van de gereedschapskist Klimaatslim bos- en natuurbeheer.

Er was flink geknipt in het videomateriaal waardoor er veel context verloren is gegaan in de uitzending. Voor een iets genuanceerder verhaal verwijzen we daarom graag naar het bijbehorende artikel op de website van EenVandaag.

De Bosgroepen werken samen met leden en collega-organisaties/partners zoals de WUR aan het klimaatbestendiger maken van bos en natuur. Dit doen we met een palet aan maatregelen die we in het dagelijks beheer en via innovatieve projecten en experimenten realiseren. Zo kijken we naar bodemverbetering, toekomstbestendige en gemengde bossen (die ook bijdragen aan een hogere biodiversiteit) en bijvoorbeeld hydrologische maatregelen.
We houden rekening met de specifieke standplaats en de omgeving. Ook daarin werken we veel samen met bijvoorbeeld Waterschappen, Provincies en eigenaren van omliggende terreinen.

 

labels: , , , ,

gerelateerd