Ledenvergadering met excursie op Landgoed Tongeren

Publicatiedatum: 30 juni 2014

De Algemene Ledenvergadering van Bosgroep Midden Nederland vond plaats op woensdag 25 juni in de buurt van Epe. Zoals gebruikelijk was er in de middag, voorafgaand aan de vergadering, een excursie. Deze keer waren we te gast bij Charlotte Rauwenhoff op Landgoed Tongeren.

Ecoloog André Jansen (Unie van Bosgroepen) hield een inleiding over hellingvenen op de Veluwe. Deze zeer zeldzame venen ontstaan op plekken waar basenarm grondwater uittreedt, om vervolgens oppervlakkig af te stromen. Deze plekken worden ook “Stroeten” genoemd. Tijdens de excursie op Het Wisselse Veen (Geldersch Landschap) en op landgoed Tongeren hebben we verschillende stadia van veenherstel kunnen zien, inclusief een relict van een heuse stroet. Charlotte Rauwenhoff lichtte op bezielde wijze de natuurontwikkeling toe vanuit het perspectief van het particuliere landgoed. Dat ze ‘en passant’ de nodige kennis van het watersysteem heeft opgedaan was goed te merken. Van de door de lokale tegenstanders van de natuurontwikkeling gevreesde muggenplaag hebben we gelukkig niets gemerkt.

In de vergadering is de jaarrekening 2013 vastgesteld. Regiobeheerder en houtspecialist Meindert Bruggemans heeft toegelicht op welke manieren de Bosgroep hout verkoopt en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Verder is verslag gedaan van de acties die zijn en worden genomen in het kader van de vorig jaar gepresenteerde toekomstvisie. Een voorstel om de raden van toezicht van de Bosgroepen Noord-Oost en Midden Nederland samen te voegen om daarmee de intensieve samenwerking tussen de Bosgroepen verder gestalte te geven, is positief ontvangen. Ook is gediscussieerd over de financiële dekking voor coöperatieve activiteiten, d.w.z. activiteiten die de Bosgroep in het belang van alle leden uitvoert, zoals (beheer- en subsidiegerelateerde) lobby bij de provincies. De ledenvergadering heeft zich duidelijk uitgesproken dat algemene activiteiten via de contributie gedekt zouden moeten worden en niet via (een opslag op) de uurtarieven, maar er werd ook voor gewaarschuwd de contributie niet teveel te verhogen. Ook was er een duidelijke voorkeur dat advies aan leden in rekening moet worden gebracht, met uitzondering van kleine vragen via telefoon of e-mail.

Zie de foto’s voor een impressie van de middag.

 

 

labels: , , ,

gerelateerd