De paden op, de Broekhuizerlaan in; themabijeenkomst rond gepland laanherstel

Publicatiedatum: 27 november 2019

Op woensdag 20 november was er weer een Algemene ledenvergadering* van Bosgroep Midden Nederland, met voorafgaand een themabijeenkomst en excursie rond de Broekhuizerlaan in Leersum. Een bijzondere plek en een bijzonder traject; de laan moet hersteld worden aangezien vele oude beukenbomen aangetast zijn. De eigenaren van de laan voelen zich zeer verantwoordelijk voor de veiligheid van de weggebruikers. En voor het nalaten van een mooie en veilige laan voor toekomstige generaties.

Geschiedenis

De Broekhuizerlaan, aangeplant in de tweede helft van de 18e eeuw, is een oprijlaan en belangrijke zichtas van de buitenplaats Broekhuizen in Leersum. De laan is in het bezit van verschillende eigenaren (allemaal lid van de Bosgroep). De Broekhuizerlaan is als onderdeel van de buitenplaats Broekhuizen aangewezen als Rijksmonument. De beuken die de laan vormen, beginnen af te takelen waardoor het statige laanbeeld aan het verrommelen is. Ook vormen de bomen een toenemend gevaar voor de (verkeers)veiligheid.

Herstelplan laan

Samen met de eigenaren van de Broekhuizerlaan heeft de Bosgroep afgelopen jaren gewerkt aan een plan om de laan te herstellen. In dit plan is een balans gevonden tussen cultuurhistorie, natuurwaarden, boomveiligheid, archeologie en praktische uitvoerbaarheid van het laanherstel. Het proces van financiering en vergunningverlening van het laanherstel is bijzonder hardnekkig gebleken, onder andere door de monumentale status en het voorkomen van bijzondere diersoorten in de laan. Binnenkort wordt de definitieve vergunningaanvraag voor het laanherstel ingediend.

Gefaseerde uitvoering

Tijdens de bijeenkomst nam regiomanager Wouter Delforterie, die al een paar jaar bij het proces betrokken is, de aanwezigen mee in het proces van de totstandkoming van deze vergunningaanvraag: “Wat en wie komt er zoal bij kijken?”. Daarbij kwam ook naar voren dat de uitvoering van het lanenherstel, in plaats van in één keer, nu gefaseerd plaats gaat vinden. Daarna ging het gezelschap onder begeleiding van Wouter en beheerder Judith op pad richting de Broekhuizerlaan en de nabijgelegen lanen. Er volgde uitleg over de staat van de bomen, de aanwezigheid van onder andere vleermuizen, en andere onderwerpen waar continu aandacht aan wordt geschonken en rekening mee moet worden gehouden. Zo ligt er een openbare geasfalteerde weg onder de bomen van de Broekhuizerlaan. Dit betekent dat er veel verkeer, auto’s, fietsers en wandelaars onder de bomen lopen. Een aantal jaren geleden viel er al een grote tak op het wegdek; gelukkig zonder slachtoffers. De gemeente is in dit geval ook betrokken wat betreft aansprakelijkheid voor de staat en de veiligheid van de weg.

Rentmeesterschap

De eigenaren van de laan en de omliggende lanen, allen op leeftijd, zadelen de volgende generatie liever niet op met de beslissing tot herstel (vernieuwing) van de laan. Met het oog op rentmeesterschap willen ze graag dat de laan de komende jaren wordt vernieuwd. Op die manier kunnen ze het herstelproces nog begeleiden en kunnen ook toekomstige generaties genieten van de statige laan en de mooie omgeving. De te planten jonge bomen zullen weer op originele afstand (Rijnlandse roede) van elkaar worden geplaatst, zodat de zichtlijnen naar en van het prachtige landgoed Broekhuizen behouden blijven. Van de oude bomen zullen, wanneer tot kap over wordt gegaan, de stobben blijven staan. Als eerbetoon en bron van biodiversiteit.

*Tijdens de ledenvergadering is de concept-begroting voor 2020 vastgesteld. Daarnaast werd het Strategisch plan 2020–2023  gepresenteerd, en werden de contributie en tarieven 2020 goedgekeurd. U kunt de vergaderstukken nog opvragen via middennederland@bosgroepen.nl, of telefonisch via t (0318) 67 26 26.

labels: ,

gerelateerd