Cursus klimaatslim bosbeheer

Publicatiedatum: 9 juli 2020

Op donderdag 27 augustus organiseert Bosgroep Midden Nederland voor de eerste keer de cursus ‘Klimaatslim bosbeheer’, onder leiding van Wouter Delforterie. De cursus helpt boseigenaren, beheerders en beleidsmakers bij het invulling geven aan klimaatslim beheer van bos. De cursus is concreet, praktijkgericht en zonder paniekscenario’s. Na het volgen van de cursus bent u in staat om in uw eigen dagelijkse praktijk aan de slag te gaan met klimaatslim bosbeheer.

Veranderend klimaat vraagt om slimme maatregelen

Het klimaat verandert en dit heeft grote gevolgen voor onze bossen. We krijgen te maken met langere periodes van droogte, vaker hevige zomerstormen en een hogere gemiddelde temperatuur. Voor sommige boomsoorten wordt ons klimaat minder geschikt, waardoor deze mogelijk uit onze bossen verdwijnen. Ook komen er bijvoorbeeld vaker plaaginsecten voor zoals letterzetter of eikenprachtkever. De exacte gevolgen van klimaatverandering en met name de effecten op ons bos zijn echter in veel gevallen nog onzeker.

Om met deze onzekere toekomst om te gaan, moeten we onze bossen klimaatslim beheren. Dat betekent niet dat alles opeens anders moet, maar wel dat we meer moeten nadenken hoe we het bos in staat stellen méé te veranderen met het veranderende klimaat. Daarmee houden we het bos en de biodiversiteit van het bos in de benen, en zorgen we dat we ook in de toekomst duurzaam hout kunnen oogsten.

Koolstofvastlegging bos onderdeel van de oplossing

Bos is daarnaast ook onderdeel van de oplossing van klimaatverandering. In bos en in houtproducten uit het bos wordt immers koolstof vastgelegd. Door klimaatslim te beheren, blijft  de koolstofvoorraad van het bos op peil en kan het geoogste hout uit het bos worden toegepast in houtproducten waar de koolstof vervolgens nog langjarig in is vastgelegd.

Cursusdag: theorie en praktijk

Tijdens de cursusdag gaan we zowel binnen als buiten aan de slag, en komt het volgende aan bod:

  • Effecten van klimaatveranderingen op bos en de consequenties hiervan op de biodiversiteit, houtproductiemogelijkheden en de koolstofvoorraad in bos (én wat we hiervan niet van weten)
  • Het beoordelen van de klimaatbestendigheid van bosopstanden
  • Concrete maatregelen om de klimaatbestendigheid van bos te verhogen
  • Klimaatslimme boomsoorten
  • Kostenaspect van klimaatslim bosbeheer
  • Potentie van (extra) koolstofvastlegging in bossen en concrete maatregelen hiertoe
  • Korte introductie t.a.v. financiering voor koolstofvastlegging

Meer informatie en aanmelden

Wouter Delforterie

De cursus wordt gegeven door Wouter Delforterie –  Expertmedewerker bosecologie  en Regiomanager Utrecht & Holland bij de Bosgroepen – en vindt plaats op donderdag 27 augustus op het kantoor van de Bosgroep in Ede en in de omliggende bossen.

De cursusdag begint om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. De cursus is zowel voor leden als niet-leden van de Bosgroep. De kosten zijn € 250,- ( inclusief lunch) voor niet-leden en € 150,- voor leden van de Bosgroep. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar middennederland@bosgroepen.nl, o.v.v. ‘Cursus klimaatslim bosbeheer’. Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen, dus schrijf u snel in! Bij overboeking wordt naar een extra datum gekeken. Wij sturen u na aanmelding zo snel mogelijk meer informatie.