Projecten

Kansen voor soortenrijk klimaatbos in de provincie Utrecht

Bosgroep Midden Nederland heeft in opdracht van het Utrechts Landschap een onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor nieuwe soortenrijke bossen in het Utrechtse Veenweidegebied en langs de Kromme Rijn. In beide gebieden liggen kansen om natte en vochtige bossen te ontwikkelen die internationaal van betekenis kunnen zijn. Het onderzoeksrapport is donderdag 16 juli aangeboden aan gedeputeerde Hanke...

Lees meer >>

Meer projecten

Wehlse bos klimaatbestendiger door bodemvernatting.. >>

Het Wehlse bos bij de Gelderse plaats Wehl, grotendeels in...

Nieuw eDNA onderzoek brengt soortenrijkdom tot 900.. >>

Welke plantensoorten leefden er de afgelopen duizenden...

Heerlijkheid Beek: maatregelen tegen erosie in bij.. >>

Het afgelopen jaar zijn er verschillende...

Bosgroep als intermediair in de Bekendelle.. >>

Moerasbos de Bekendelle bij Winterswijk wordt onder handen...

Onderzoek naar erosieproblematiek in Heerlijkheid .. >>

Heerlijkheid Beek, ten oosten van Nijmegen, heeft veel last...

Grondverzet de Zumpe van start.. >>

In Doetinchem werkt de Bosgroep aan de (her)inrichting van...

NP Hoge Veluwe landschap

Bodem- en landschapsherstel op De Hoge Veluwe.. >>

Bosgroep Midden Nederland werkt op Het Nationale Park De...

Bosrijk zonder grenzen.. >>

Onlangs zijn de resultaten van het project Bosrijk zonder...

Archief >>