Projecten

Bosgroep als intermediair in de Bekendelle

Moerasbos de Bekendelle bij Winterswijk wordt onder handen genomen. Het is één van de eerste Natura 2000-gebieden waar ook gewerkt wordt op particuliere grond. Daar is ook veel grond van Bosgroep-leden bij. De Bosgroep heeft een belangrijke rol als intermediair. De Bekendelle is één van de laatste moerasbossen van Nederland. Het gebied bestaat van oudsher uit beuken-eikenbos en...

Lees meer >>

Meer projecten

8 maart 2017Onderzoek naar erosieproblematiek in Heerlijkheid .. >>

Heerlijkheid Beek, ten oosten van Nijmegen, heeft veel last...

22 februari 2017Grondverzet de Zumpe van start.. >>

In Doetinchem werkt de Bosgroep aan de (her)inrichting van...

NP Hoge Veluwe landschap

15 april 2016Bodem- en landschapsherstel op De Hoge Veluwe.. >>

Bosgroep Midden Nederland werkt op Het Nationale Park De...

12 oktober 2015Bosrijk zonder grenzen.. >>

Onlangs zijn de resultaten van het project Bosrijk zonder...

24 juni 2015Bestrijding van invasieve soorten in de duinen.. >>

De Bosgroep heeft bij Natuurmonumenten en het PWN...

18 november 2014Grenzeloos Bosrijk – Cursusprogramma’s voo.. >>

Samen met de bosbouworganisatie Wald und Holz uit buurland...

5 augustus 2014Ecologische monitoring op het Beekhuizerzand.. >>

Ook in 2014 voert de Bosgroep SNL-monitoring uit in de...

28 juli 2014Vernatting op de Hoge Veluwe.. >>

De Bosgroep heeft in Nationaal Park de Hoge Veluwe een...

Archief >>