Projecten

Veel waardering voor waardevol Nederlands hout

Hoogste gemiddelde opbrengst ooit; recordprijzen voor inlandse eik tijdens 26e Nederlandse Rondhoutveiling Maar liefst 496 kavels gingen onder de hamer afgelopen zaterdag, goed voor 980 kuub hout van 57 verschillende boomsoorten. Dankzij de versoepelingen kon de organisatie weer gebruik maken van de aula en gastvrijheid van Yuverta (voorheen Helicon) in Velp. Naast de aanwezigen in de zaal boden...

Lees meer >>

Meer projecten

Kansen voor soortenrijk klimaatbos in de provincie.. >>

Bosgroep Midden Nederland heeft in opdracht van het...

Bosbodemonderzoek Gelderland: inzicht in bodemgest.. >>

Dit voorjaar zijn de Bosgroepen gestart met een onderzoek...

Wehlse bos klimaatbestendiger door bodemvernatting.. >>

Het Wehlse bos bij de Gelderse plaats Wehl, grotendeels in...

Nieuw eDNA onderzoek brengt soortenrijkdom tot 900.. >>

Welke plantensoorten leefden er de afgelopen duizenden...

Heerlijkheid Beek: maatregelen tegen erosie in bij.. >>

Het afgelopen jaar zijn er verschillende...

Bosgroep als intermediair in de Bekendelle.. >>

Moerasbos de Bekendelle bij Winterswijk wordt onder handen...

Onderzoek naar erosieproblematiek in Heerlijkheid .. >>

Heerlijkheid Beek, ten oosten van Nijmegen, heeft veel last...

Grondverzet de Zumpe van start.. >>

In Doetinchem werkt de Bosgroep aan de (her)inrichting van...

Archief >>