Actueel

Bosgroep organiseert veldbezoeken voor negen Natura 2000 gebieden in Gelderland

Elk Natura 2000 gebied in Gelderland krijgt jaarlijks bezoek van de provincie en de beheerder(s) om ter plekke te bekijken en te bespreken hoe de habitattypen er voor staan. Dit is een verplichting vanuit het Rijk. De nadruk ligt op de stikstofgevoelige habitattypen. Gaat de ontwikkeling de goede kant op? En zo nee: wat kunnen we daar aan doen? Bij het Natura 2000 gebied Bekendelle bij...

Lees meer >>

Meer

18 juli 2020Kansen voor soortenrijk klimaatbos in de provincie.. >>

Bosgroep Midden Nederland heeft in opdracht van het...

9 juli 2020Cursus klimaatslim bosbeheer.. >>

Op donderdag 27 augustus organiseert Bosgroep Midden...

9 juli 2020Zicht op planten- en diersoorten in uw gebied.. >>

Ieder jaar voeren de Bosgroepen een SNL-monitoring uit op...

8 juli 2020‘Bosgroepen SNL-portaal’ geeft leden snel en m.. >>

Een groot deel van onze leden regelt de Subsidie Natuur- en...

7 juli 2020Plantsoen eerst in bak met water: doen!.. >>

De laatste jaren zijn we heel druk met het planten van...

29 mei 2020Intrekgebied Uddelermeer in beeld door middel van .. >>

De waterkwaliteit van het Uddelermeer (gemeente Apeldoorn)...

28 mei 2020ALV uitgesteld tot oktober 2020.. >>

Bosgroep Midden Nederland heeft haar leden per brief...

25 mei 2020Particuliere terreineigenaar krijgt schade afvaldu.. >>

Mensen die op hun terrein schade hebben door illegaal...

Archief >>