Actueel

Intrekgebied Uddelermeer in beeld door middel van grondradaronderzoek

De waterkwaliteit van het Uddelermeer (gemeente Apeldoorn) laat sinds langere tijd te wensen over. Het meer heeft te maken met hoge fosfaat- en stikstofconcentraties, blauwalgenbloei en beperkt doorzicht in de zomer. Hierdoor zijn de ecologische waarden van het Uddelermeer afgenomen en is het overgrote deel van de karakteristieke vegetatie verdwenen. De beheerder, Kroondomein Het Loo, en de...

Lees meer >>

Meer

28 mei 2020ALV uitgesteld tot oktober 2020.. >>

Bosgroep Midden Nederland heeft haar leden per brief...

25 mei 2020Particuliere terreineigenaar krijgt schade afvaldu.. >>

Mensen die op hun terrein schade hebben door illegaal...

12 mei 2020Bosbodemonderzoek Gelderland: inzicht in bodemgest.. >>

Dit voorjaar zijn de Bosgroepen gestart met een onderzoek...

23 april 2020“Een eiland van biodiversiteit”, landgoedbehee.. >>

Onder de rook van Nijmegen, aan de uiterwaarden van de...

31 maart 2020Bosgroepen supporter Deltaplan biodiversiteitshers.. >>

De afname van de rijkdom aan dieren en planten gaat snel;...

26 maart 2020Bereikbaarheid tijdens Corona-maatregelen.. >>

Door de preventieve maatregelen rond het COVID-19 virus,...

25 maart 2020Hoe zuur was de bosbodem 70 jaar geleden? Bosbodem.. >>

Deze maand start de Bosgroep een onderzoek naar...

24 maart 2020Maatregelen Wisselse Veen.. >>

In 2018 voerden we, samen met stichting Bargerveen en in...

Archief >>