Actueel

SPUK: provincies en Rijk investeren in natuur

Dit najaar worden de enorme overheidsinvesteringen (3 miljard in de komende 10 jaar) in de natuur concreter. Het gaat om de zogeheten SPUKs: de Specifieke Uitkeringen van het ministerie van LNV aan de provincies. De Bosgroep is met een aantal provincies in gesprek over programma’s voor natuurherstel. Vooral in Gelderland wordt veel geld ingezet. Gelderland zet de komende drie jaar 162...

Lees meer >>

Meer

15 juli 2021Terugblik ALV en tweede editie Bos- en Natuurjourn.. >>

Een blik over mijn schouder op de drempel van de...

10 juni 2021Aanvragen koolstofcertificaten voor bosprojecten n.. >>

Met klimaatfinanciering een bijdrage leveren aan...

8 juni 2021De Zumpe: ontwikkeling van een prachtig natuurgebi.. >>

In 2005 is gestart met de uitbreiding van een prachtig...

25 mei 202117 juni: Algemene Ledenvergadering en themadiscuss.. >>

Op 17 juni vindt de ALV van Bosgroep Midden Nederland...

25 mei 2021Terugblik eerste online Bos- en natuurjournaal.. >>

Op 12 april was onze eerste Zoom-bijeenkomst over actuele...

26 april 2021Even voorstellen: twee nieuwe collega’s.. >>

Per 1 juni 2021 starten twee nieuwe collega's: Erik Roest...

21 april 2021Bosgroep wint prijs Vogelbescherming met project W.. >>

Bosgroep Midden Nederland heeft op 21 april tijdens het...

8 april 2021Partijen van bos tot bouw starten samenwerking voo.. >>

Boseigenaren, houthandel, bouwers, een projectontwikkelaar,...

Archief >>