Brief minister Schouten over ambities en doelen Bossenstrategie

Publicatiedatum: 4 februari 2020

Vandaag heeft minister Schouten de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de ambities en doelen voor de ‘Bossenstrategie’. Voor het einde van het zomerreces van 2020 wil ze samen met provincies een complete Bossenstrategie met een uitvoeringsprogramma en de daarbij behorende instrumenten vaststellen.

Gezamenlijke Bossenstrategie Rijk en provincies

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies werken aan een gezamenlijke Bossenstrategie. Een gezamenlijke strategie, met gezamenlijk afgestemde doelen en instrumenten, zorgt voor meer slagkracht. In de afgelopen maanden is de minister samen met provincies gestart met het ontwikkelen van deze strategie. Ze spraken met veel verschillende partijen en organiseerden twee openbare werkconferenties in Den Bosch en in Zwolle. Ook zijn er veel schriftelijke bijdragen geweest, waaronder het Bomenplan namens GroenLinks en de SP. Deze stukken zijn meegenomen in de ambities en doelen van de Bossenstrategie.

Bos voor toekomstige generaties

De hoofdambitie van minister Schouten is: Bos voor toekomstige generaties.
Een van de ambities is toename van het bosareaal in Nederland: “Onze ambitie is dat het Nederlandse bosareaal in 2030 met 10% is toegenomen naar 407.000 hectare”, aldus de minister. De hoofdambities worden aan de hand van een aantal thema’s: ‘Meer bos’, ‘Vitaal bos’, ‘Bomen buiten het bos’ en ‘Gebruik van het bos’, verfijnd.

Brief en bijlage

Hier kunt u de brief en bijlage downloaden, afkomstig van de website van de Tweede Kamer.

labels: , ,

gerelateerd