Bosrijk zonder grenzen

Publicatiedatum: 12 oktober 2015

Onlangs zijn de resultaten van het project Bosrijk zonder Grenzen opgeleverd aan Euregio. Bosrijk is een samenwerkingsproject tussen Wald und Holz Nordrhein-Westfalen (NRW) en de Bosgroepen Noord-Oost en Midden Nederland. De Bosgroepen blijken veel van hun Duitse collega’s op te kunnen steken en andersom.

Doel van het project is om de houtoogst bij particuliere boseigenaren in het grensgebied te stimuleren via voorlichting. In 2014 is in het kader van Interreg IV subsidie toegekend door Euregio voor een eerste, voorbereidende fase. In die fase is een voorlichtingsprogramma ontwikkeld.

Tijdens de eerste fase van het project hebben we veel kennis en ervaring kunnen uitwisselen, waarbij is gebleken dat we elkaar goed aanvullen. Zo heeft Wald und Holz een voorsprong op het gebied van bosbouwpraktijkonderwijs en –onderzoek en hebben de Bosgroepen een voorsprong in de verbinding van bosbouw met natuurbeheer. Wat betreft het ondersteunen van de leden van de wederzijdse Bosgroepen (in NRW Forstbetriebsgemeinschaft genoemd) zijn de overeenkomsten opvallend groot. Maar er zijn zeker ook verschillen: Onze Duitse collega’s hebben bijvoorbeeld net zo veel woorden voor ‘hout’ als de Eskimo’s voor sneeuw.

We zijn tevreden over de eerste resultaten en hopen nieuwe subsidie te kunnen ontvangen voor een tweede fase: de uitvoering van het programma.

labels: ,

gerelateerd