Bosgroep herstelt Gagelven

Publicatiedatum: 15 september 2017

Op landgoed Beekzicht te Voorst heeft de Bosgroep maatregelen uitgevoerd in en rondom het zogenaamde Gagelven. Doel is om verdroging tegen te gaan en bijzondere leefgemeenschappen te herstellen.

Herstel hydrologie

De werkzaamheden die nodig waren om de abiotische omstandigheden te herstellen vonden plaats rondom het ven, waar nog relicten van een hoogveenven voorkomen. Op de uitvoeringkaart zijn de maatregelen weergegeven. De luchtfoto hierboven geeft een beeld van na de uitvoering.

  • Er is circa 4 ha bos geveld om de verdamping te verminderen. Dit betreft zowel opgaande bomen als de onderbegroeiing van berk, krent en grove den.
  • Alle rabatsloten zijn geschoond en opgevuld met voedselarm zand.
  • Delen van de kapvlakte zijn geplagd om begroeiing van onder andere gewone dophei en struikhei mogelijk te maken. Doel is om hier een waardevolle gradiënt te creëren vanuit het ven naar de bosrand.

In het ven zelf is de uitgegraven ‘Eendenput’ aangepakt waar door de leemlaag heen was gegraven. De ondoorlatende laag is ter plaatse hersteld en opgevuld met schoon zand zodat het water langer wordt vast gehouden. In totaal is er ruim 4.000 m3 zand (afkomstig uit een ander project van de Bosgroep) in het terrein verwerkt.

Goed voor veenmos

Al deze maatregelen zijn gericht op herstel van de lokale hydrologie. Door de grote hoeveelheid sloten en de ‘lekke’ Eendenput zakte het grondwater veel te snel weg. Nu de ondoorlatende leemlaag is hersteld en de sloten zijn dichtgemaakt, zal de toestroming van jong, kooldioxiderijk grondwater toenemen waardoor de ontwikkeling van veenmos weer mogelijk wordt.

De uitvoering van dit project wordt gefinancierd uit het SKNL-programma (Subsidieverordening Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap) dat de Bosgroep bij de provincie Gelderland heeft ingediend. De onderbouwing voor de gehele uitvoering is vastgelegd in de Hydro-ecologische analyse van Landgoed Beekzicht (Jansen A.J.M., mei 2009) dat via de EGM is gefinancierd.

Voor meer informatie: Leidje Verkerk

Lees ook het artikel op naturetoday.com

labels:

gerelateerd