Bosgroep als intermediair in de Bekendelle

Publicatiedatum: 4 april 2017

Moerasbos de Bekendelle bij Winterswijk wordt onder handen genomen. Het is één van de eerste Natura 2000-gebieden waar ook gewerkt wordt op particuliere grond. Daar is ook veel grond van Bosgroep-leden bij. De Bosgroep heeft een belangrijke rol als intermediair.

De Bekendelle is één van de laatste moerasbossen van Nederland. Het gebied bestaat van oudsher uit beuken-eikenbos en eiken-haagbeukenbos. Sommige stukken lopen af en toe onder water. Een voor Nederland bijzonder systeem.

Terug naar inheems bos

De werkzaamheden in de Bekendelle zijn vastgelegd in een beheerplan. Naast de Bosgroep, in de persoon van regiobeheerder Pieter Westerhof, zijn de provincie, Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten en de gemeente betrokken. De Bosgroep staat vooral voor het bosbeheer aan de lat. Uitheemse soorten zoals fijnspar en Amerikaans eik moeten wijken voor soorten die hier oorspronkelijk voorkomen, zoals zomereik, linde, beuk en zoete kers. Het bleswerk is inmiddels achter de rug, het zaagwerk volgt later.

Detailwaterhuishouding in kaart

Ook bij het herstel van het watersysteem kijkt de Bosgroep mee. Van de oorspronkelijke plannen van de provincie verwachtte de Bosgroep een nadelig effect. Zij heeft nu een extra opdracht om de detailwaterhuishouding in kaart te brengen. Beren van Duijn (Unie van Bosgroepen) is daar mee aan de slag.

Intermediair

Maar de belangrijkste rol is die van intermediair, tussen waterschap en provincie enerzijds, en particulieren anderzijds.  Joke Obbink is één van de particuliere terreineigenaren: “Pieter regelt de praktische zaken en informeert ons. Als ik ergens vragen over heb of iets niet vertrouw, dan bel ik hem. Maar het belangrijkste: er wordt nu gedacht aan de belangen van de eigenaren. Zonder Pieter waren die ondergesneeuwd.”

Pieter: “Als iemand de plannen van waterschap en provincie niet ziet zitten, dan draai ik het om: ‘Wat wil jij?’ Dan blijkt iemand problemen te hebben met verdroging, bijvoorbeeld. Het oplossen van die problemen wordt dan het uitgangspunt. Misschien is het resultaat dan iets anders dan provincie en waterschap voor ogen hadden. Maar ook die zijn blij als we verder kunnen.”

Uitvoering van de maatregelen in de Bekendelle gaan zeker nog heel 2017 duren.

labels: ,

gerelateerd