Bodem- en landschapsherstel op De Hoge Veluwe

NP Hoge Veluwe landschap

Publicatiedatum: 15 april 2016

Bosgroep Midden Nederland werkt op Het Nationale Park De Hoge Veluwe aan bodem- en landschapsherstel.

Heidecorridors voor landschapsherstel

NP Hoge Veluwe werkVoor het landschapsherstel worden heidecorridors gerealiseerd die de bestaande heideterreinen verbinden. In totaal gaat het hierbij om ruim 100 ha. In 2015 is de grote corridor de Plijmen gerealiseerd. In 2016 zullen twee kleinere heideterreinen in de zuidoosthoek van het park met elkaar worden verbonden. Om de heide-doorgangen te realiseren worden de bomen verwijderd en vindt bodembewerking plaats. Deze kan bestaan uit verwijderen van strooisel, schrapen of plaggen (afhankelijk van de uitgangssituatie).

Steenmeelgift

Om de effecten van de extreme verzuring van de afgelopen jaren te bestrijden wordt de bodem verbeterd door het geven van een steenmeelgift. Dit vindt plaats in najaar 2016 op proefvlakken van ongeveer 1 ha. Als de resultaten goed zijn, zal dit ook worden toegepast op de heidecorridors, het jeneverbesstruweel, 60 ha bestaande heide en 30 ha heischraal grasland.
Bosgroep Midden Nederland heeft meegewerkt aan de planvorming, de vergunningen aangevraagd, het werk aanbesteed en doet ook de begeleiding van het werk.

Samenwerking

Naast het bodem- en landschapsherstel zijn in 2015 werkzaamheden uitgevoerd voor het beheer van de open ruimten (heide en stuifzanden) op De Hoge Veluwe. De Bosgroepen werken al lang samen met Het Nationale Park en zijn in gesprek om afspraken voor het beheer van heide en stuifzand te maken voor een periode van 6 jaar.

labels: , , ,

gerelateerd