Bijeenkomst voor Gelderse leden over Natura 2000-plannen provincie Gelderland

Publicatiedatum: 14 juli 2022

Zoals eerder gemeld, heeft de provincie Gelderland de intentie om houtoogst uit te faseren op oude bosgroeiplaatsen en in Habitatbossen op de Veluwe. Het gaat om ruim 13.000 ha bos op de Veluwe. De nieuwe beheerrandvoorwaarden hangen samen met het bredere Veluwe-herstelprogramma voor bos, heide, stuifzanden, vennen en beken. Over die herstelprogramma’s heeft de provincie in juni drie inloopavonden georganiseerd. Ook is de provincie in gesprek met individuele boseigenaren. De Bosgroep organiseert op vrijdag 9 september om 13:00 uur een bijeenkomst voor de Gelderse leden waar dit speelt, om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en vragen te beantwoorden. 

Waar loopt men tegenaan, en welke mogelijkheden en overeenkomsten zijn er? Wat is precies kwalificerend? Kun je een habitattype wijzigen of verwijderen? Wat zijn de financiële consequenties van stoppen met houtoogst? Wat zijn de consequenties voor het karakter van een landgoed wanneer er geen laanverjonging meer mag plaatsvinden? Deze vragen zullen we bespreken tijdens de bijeenkomst.

Aanmelden bijeenkomst en meer informatie

We nodigen u van harte uit op ons kantoor aan de Bennekomseweg 43 (1e verdieping) in Ede op vrijdag 9 september. Aanmelden kan door een mail te sturen naar middennederland@bosgroepen.nl o.v.v. ‘Bijeenkomst Gelderse Natura 2000’. Voor meer informatie kunt u na 11 augustus terecht bij Pieter Westerhof, via p.westerhof@bosgroepen.nl. Er volgt ook nog een uitnodiging voor de bijeenkomst.