Bewoners creëren natuur

Publicatiedatum: 27 februari 2017

De gemeente Gooise Meren wil natuurontwikkeling combineren met wonen en zet bewoners zelf aan de tekentafel. Doel: meer betrokkenheid en draagvlak. De Bosgroep leidt het ‘co-creatie-proces’ in goede banen.

Een paar jaar geleden kocht de gemeente Gooise Meren een oud mobilisatiecomplex van Defensie. Op het terrein van 9 hectare wil ze natuur ontwikkelen. Met beperkte woningbouw wordt het plan betaalbaar.

Participeren voor draagvlak

Met de ‘participatiesamenleving’ in het achterhoofd, laat de gemeente bewoners het beheerplan maken. Het is een manier om mensen te betrekken bij natuur en draagvlak te krijgen. Bewoners krijgen natuurlijk niet helemaal de vrije hand, maar de randvoorwaarden zijn heel beperkt. Zo moeten overgangen tussen wonen en natuur geleidelijk zijn, en bepaalde woningen aan het zicht worden onttrokken.

Van globale doelen naar concrete plannen

Maar hoe maak je een beheerplan met mensen zonder specifieke kennis van natuur? De Bosgroep onderzoekt in verschillende sessies wat bewoners willen en komt daarbij met concrete voorstellen. De eerste sessie ging over doelstellingen: wat vinden we natuur? Willen we echt gaan sturen op biodiversiteit? Gaan we actief of extensief beheren? Die zijn uitgewerkt in globale beheerdoelen. Daarna volgden beheerspeerpunten: hoe ziet het er hier over 10 jaar uit?

Gevolgen zien met eigen ogen

In de derde bijeenkomst in januari ging regiobeheerder Wouter Delforterie met de bewoners naar buiten. “Dat is belangrijk. Het kan in abstracte zin duidelijk zijn, maar is het dat in concrete zin ook? Het ging nu echt om details: deze bomen naast jouw huis gaan weg, en daar gaan dan straks schapen lopen.”

Bosuil maakt enthousiast

Co-creatie is niet nieuw, maar de vrijheid hier is wel erg groot. “Het is even zoeken, maar ik verwacht wel een resultaat waarover ik als groenprofessional ook tevreden kan zijn. En het is leuk werken. We geven er smoel aan door aansprekende doelsoorten als de bosuil en laatvlieger te gebruiken. Mensen worden dan ook echt enthousiast!”

labels: ,