Begrazing Ermelosche heide

Publicatiedatum: 21 september 2013

De Bosgroep heeft voor de gemeente Ermelo een beheerovereenkomst opgesteld tussen de gemeente en de stichting die de schaapskudde op de Ermelosche Heide beheert en de schaapskooi/bezoekerscentrum exploiteert. In de overeenkomst zijn de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd over de aantallen schapen, de intensiteit van de begrazing in verschillende deelgebieden en specifieke voorwaarden voor bepaalde soorten, zoals de voortplantingstijd van reptielen. De afspraken zijn gebaseerd op het beheerplan van 2011, kartering van vegetatiestructuur, interviews met beheerders van door schapen begraasde heideterreinen en literatuuronderzoek.

labels: , ,

gerelateerd